CEZ Distribuţie/ Trofeul Electricianului 2009

La Faza Na?ional? a concursului profesional Trofeul Electricianului 2009 vor participa 12 angaja?i CEZ Distribu?ie, califica?i la cele patru specialit??i de concurs. Competi?ia î?i propune s? stimuleze perfec?ionarea continu? a angaja?ilor din domeniul energetic.
Ajunsa la cea de-a XXX-a edi?ie, Trofeul Electricianului r?mâne o competi?ie de tradi?ie pentru angaja?ii din sistemul energetic na?ional. 36 de electricieni ai CEZ Distribu?ie au participat la faza pe companie a concursului la C?lim?ne?ti – C?ciulata în perioada 17-19 Iunie 2009.
Cele patru specialit??i: „Electrician M?sur? Energie Electric?”, „Electrician PRAM”, „Electrician Exploatare Re?ele de Distribu?ie MT&JT” ?i „Electrician Exploatare Sta?ii”, au testat abilit??ile angaja?ilor CEZ, în acord cu standardele de performan?? impuse ?i respectând forma de examinare care se va aplica ?i la faza na?ional? a competi?iei. Câ?tig?torii primelor trei pozi?ii din clasamentul fiec?rei specialit??i sunt califica?i pentru faza urm?toare, urmând s? concureze cu cei mai buni angaja?i ai tuturor companiilor de electricitate din ?ar? în perioada 13-17 Iulie la Cluj Napoca.
Echipa care va reprezenta CEZ Distribu?ie la Trofeul Electricianului – Faza Na?ional? este format? din: Ionel Iordan, Daniel Lamb?, Dumitru Mur?rescu („Electrician M?sur? Energie Electric?”), Viorel Istodorescu, Ion Ciocea, Mircea Enescu („Electrician PRAM), Tomi?? B?rbulescu, Dumitru Dima, Nicolae Andrei („Electrician Exploatare Re?ele de Distribu?ie MT&JT”), Dorel Deaconu, Gheorghe Grecu ?i Ion Ionescu („Electrician Exploatare Sta?ii).
Trofeul Electricianului a reu?it, de-a lungul timpului, s? î?i fidelizeze concuren?ii, promovând perfec?ionarea profesional? continu? pentru cre?terea calit??ii serviciilor oferite consumatorilor no?tri.

23.06.2009. 11:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password