CEZ Distribuţie /Eforturi pentru furnizarea energiei electrice în satul Pojogeni

CEZ Distribu?ie /Eforturi pentru furnizarea energiei electrice în satul Pojogeni

Asear? un copac a c?zut peste linia de medie tensiune LEA 20 Kv. Ora? 1 C?rbune?ti – deriva?ie Pojogeni, a rupt trei conductoare ?i a deteriorat izolatorii de la un stâlp.
Echipa de interven?ie CEZ Distribu?ie care s-a deplasat la fa?a locului a constatat c? datorit? incendierii vegeta?iei uscate de persoane r?mase necunoscute, o plut? a luat foc, s-a rupt ?i a c?zut peste liniile electrice.
Din acest motiv o parte din satul Pojogeni, ora?ul Târgu C?rbune?ti, nu este alimentat cu energie electric?, fiind afecta?i aproximativ 80 de abona?i.
Echipele CEZ Distribu?ie au intervenit pentru repararea re?elelor electrice rupte ?i fac eforturi pentru a se relua furnizarea energiei electrice c?tre consumatori în cursul zilei de ast?zi.
Nu este pentru prima dat? când se d? foc vegeta?iei uscate în apropierea liniilor electrice. Din acest motiv, CEZ Distribu?ie dore?te s? trag? un semnal de alarm?, prin intermediul mass-media, asupra pericolului la care se expun persoanele care dau foc vegeta?iei uscate aflate în apropierea liniilor electrice ?i asupra consecin?elor faptelor lor: sute de case pot r?mâne f?r? energie electric?, exist? pericolul accident?rii grave a persoanelor în cauz? precum ?i producerea unor pagube de zeci de mii lei.

09.04.2009. 14:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password