CEZ / Afise electorale

CEZ Distribu?ie avertizeaz? c? afi?ele electorale lipite ilegal pe stâlpii de electricitate acopera inscrip?ia Pericol de electrocutare !

În cadrul campaniei electorale din perioada mai – iunie, pe stâlpii de electricitate afla?i în jude?ul Gorj au fost lipite numeroase afi?e electorale care acoper? mesajele de avertizare asupra pericolului de electrocutare, mesaje absolut necesare a fi vizibile pentru a nu pune in pericol via?a oamenilor.

În plus, afi?ele au fost lipite cu adezivi foarte puternici, iar în urma ploilor, chiar dac? hârtia se deterioreaz?, inscrip?ia r?mâne acoperit? permanent.
Reamintim c? inscrip?ionarea stâlpilor se face o singur? dat?, la montarea acestora, iar reinscrip?ion?rile din motivele men?ionate mai sus sunt imputabile persoanelor/ institu?iilor care le-au realizat.

CEZ Distribu?ie dore?te s? informeze c?, în baza Legii nr. 307/ 2006 privind ap?rarea împotriva incendiilor ?i a Legii nr. 319/ 2006 privind Securitatea ?i S?n?tatea în Munc?, stâlpii trebuie s? nu fie acoperi?i în zona de avertizare asupra pericolului de electrocutare.
Este important ca lipirea afi?elor electorale sa se faca pe panourile electorale ?i în zonele special amenajate de c?tre autorit??ile locale, pentru a nu periclita via?a oamenilor ?i pentru a evita eventualele accidente.

CEZ Distribu?ie avertizeaz?:

ATEN?IE ! Constituie pericol iminent de electrocutare urm?toarele ac?iuni întreprinse de persoane neautorizate:
? intrarea în posturile de transformare ;
? urcarea pe stâlpii de sus?inere ai re?elelor electrice;
? înlocuirea siguran?elor electrice în posturile de transformare, cutii de distribu?ie, ni?ele ?i firidele de la case ?i blocuri de locuin?e.

Departamentul de Comunicare
CEZ România

29.10.2008. 19:04


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password