Cetăţenia activă, promovată la Motru

Consiliul Na?ional al Elevilor (CNE), în parteneriat cu Norica Nicolai, europarlamentar, a lansat cea de-a doua edi?ie a competi?iei na?ionale „Europa mai aproape de CNE”, competi?ie dedicat? elevilor de liceu, premiul fiind o excursie la sediul Parlamentului European de la Bruxelles. Tema de anul acesta este promovarea valorilor europene în contextul cet??eniei active ?i al antreprenoriatului social, concuren?ii având de realizat o campanie de informare asupra cet??eniei active, precum ?i pilotarea planului de afacere social? cu care s-au înscris în concurs.
Printre echipele înscrise în concurs (în num?r de 37) se afl? ?i echipa EuroTeen de la Colegiul Na?ional „George Co?buc”, format? din Giurc?u Iulia Adelina (director departament „Mobilitate, Informare, Formare ?i Consiliere”, Consiliul Jude?ean al Elevilor Gorj), Giurc?u Mihai Alin ?i C?p??în? Irina Cristina.
„Ne-am propus s? atragem aten?ia colegilor no?tri asupra lucrurilor pe care le pot face pentru a îmbun?t??i comunitatea noastr?, iar prin pilotarea planului nostru de afacere ne vom str?dui s? ne folosim cuno?tin?ele ?i abilit??ile în folosul celor din jurul nostru. Avem numeroase activit??i în cadrul ?colii, precum ?i în cadrul comunita?ii locale. Am preg?tit concursuri, dezbateri, interviuri, activit??i de voluntariat, pentru dezvoltarea personal?, consiliere psihopedagogic? ?i voca?ional?, precum ?i ateliere hand-made. V? invit?m s? fi?i al?turi de noi ?i s? ne urm?ri?i campania pe blogul echipei: euroteencngc.blogspot.com ?i pe pagina de facebook: www.facebook.com/EuroTeen.” (Giurc?u Iulia Adelina)

03.06.2013. 22:04


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password