Cercetaţi pentru braconaj

Trei b?rba?i din municipiul Tg. Jiu sunt cerceta?i de c?tre poli?i?tii Biroului Arme, Explozivi ?i Substan?e Toxice sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de braconaj, fapt? prev?zut? de art. 42, alin. 1, lit. „a” ind. 1 din Legea nr. 407/2006, privind vân?torii ?i protec?ia fondului cinegetic, dup? ce au fost prin?i în flagrant efectuând vân?toare f?r? a poseda autoriza?ie.

Duminic?, 20 septembrie a.c., poli?i?tii din cadrul Biroului Arme, Explozivi ?i Substan?e Toxice, împreun? cu reprezentan?i ai Direc?iei Silvice Gorj, au organizat ?i desf??urat o ac?iune pentru combaterea braconajului cinegetic, pe fondurile de vân?toare apar?inând Ocolului Silvic Runcu.

În aceste împrejur?ri, au fost identifica?i Ion ?., de 52 ani ?i Sorinel S.B., de 36 ani, membrii vân?tori ai A.J.V.P.S. Gorj, fiind înso?i?i de c?tre Sorinel B.P., de 32 ani. De?i erau autoriza?i pentru a de?ine, purta ?i folosi arme ?i muni?ii letale de vân?toare, s-a stabilit c? ace?tia efectuau vân?toare, f?r? a poseda autoriza?ie.

Poli?i?tii au dispus ridicarea în vederea cercet?rilor a armele ?i muni?iei g?site asupra suspec?ilor.

Cercet?rile continu?, urmând ca la finalizarea acestora, dosarul penal întocmit s? fie înaintat de c?tre poli?i?ti parchetului competent cu propuneri legale.

21.09.2009. 13:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password