Cenuşa de la CE Turceni – transformată în plăci de gips

Complexul Energetic Turceni a semnat cu compania Lafarge un contract prin care firma respectiv? se angajeaz? s? preia toat? cenu?a rezultat? de la termocentral? ?i s? o foloseasc? la o fabric? de gips-carton pe care o va construi în zon?.

Directorul general al CE Turceni, Dumitru Cristea, sus?ine c? afacerea respectiv? va genera noi locuri de munc? la viitoarea fabric?, Lafarge concurând cu Rigips România pentru a realiza investi?ia respectiv?.

Cele dou? firme au licitat între ele ?i s-au concurat crescând de patru ori pre?ul ini?ial stabilit de termocentral? pentru vânzarea cenu?ii rezultate în urma procesului de ardere a c?rbunelui. Astfel, de la 3,6 lei cât era pre?ul ini?ial pentru o ton? de cenu??, firma câ?tig?toare a oferit 15,6 lei, fiind desemnat? câ?tig?toare. ?efii de la Lafarge i-au invitat pe directorii de la CE Turceni în Fran?a pentru a semna contractul, îns? Dumitru Cristea a declinat invita?ia pe motiv c? are foarte multe lucruri de rezolvat la unitate ?i timpul nu-i permite o asemenea deplasare.

Cristea spune c? mult mai important pentru el ?i pentru complexul energetic este faptul c? termocentrala rezolv? ?i problemele de mediu ?i creeaz? ?i noi locuri de munc? prin semnarea contractului cu Lafarge. „Din 2010 francezii ne vor prelua 50.000 de tone de cenu??, iar în 2011 cantitatea va ajunge la 260.000 de tone, pentru c? atunci finaliz?m din investi?iile de desulfurare ?i cre?te cantitatea. În 2012 ?i 2013 cantitatea preluat? va fi de circa 350.000 de tone, dup? care, din 2014 se va stabiliza pân? în 2020 la 460.000 de tone anual”, afirm? directorul general.

Viitoarea fabric? pe care Lafarge o va construi la Turceni va fi o investi?ie de circa 100 de milioane de euro, fiind prima investi?ie privat? de amploare din zon?. Bugetul ora?ului va cre?te cu 50%, estimeaz? autorit??ile locale, investi?ia de 100 de milioane urmând s? duc? la apari?ia a 600 de locuri de munc?.

O alt? firm? privat? inten?ioneaz? s? construiasc? în apropiere de actualul complex energetic prima termocentral? privat? din jude?. Termocentrala de la S?rd?ne?ti, din comuna Plop?oru, este dat? ca cert? de c?tre liderul sindical Marin Condescu, viitoarea investi?ie urmând s? genereze ?i ea câteva mii de locuri de munc? în urm?torii ani.

G.C.

22.10.2008. 06:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password