Cele douăsprezece boli letale ale lumii moderne

Bolile care amenin?? lumea modern? se r?spândesc foarte repede datorit? schimb?rii climatice. Cel pu?in aceasta este concluzia la care au ajuns cercet?torii din cadrul Societ??ii pentru Conservarea Vie?ii S?lbatice (WCS), care au întocmit o list? cu 12 boli letale care amenin?? omenirea. Descoperirile f?cute de ace?ti au fost prezentate pe larg într-o publica?ie britanic?.

Potrivit cercet?torililor monitorizarea bolilor din lumea s?lbatic? este esen?ial? pentru prevenirea îmboln?virii oamenilor. În sprijinul acestor declara?ii cercet?torii au amintit faptul c? în unele regiuni, informa?iile oferite de sistemele de monitorizare au dus la campanii de vaccinare a locuitorilor, numeroase vie?i fiind salvate

Astfel cercet?torii au transmis un mesaj c?tre Uniunea Interna?ional? pentru Conservarea Naturii în care se arat? “Poiectul nostru pe termen lung este crearea unei re?ele de monitorizare care s? urm?resc? bolile vie?ii s?lbatice de pe Glob”. 

Lista celor 12 boli letale  este urm?toarea:

– Gripa aviar? 

– Babesioza – boal? asem?n?toare malariei, cu r?spândire rapid? în Africa de Est. Numele maladiei vine de la bacteriologul român Victor Babe?, cel care a descoperit clasa de parazi?i care provoac? boala. 

– Holera 

– Ebola – numero?i oameni, dar ?i popula?ii întregi de gorile ?i cimpanzei au murit în ultimii ani din cauza acestei boli. 

– Parazi?i intestinali 

– Boala Lyme – r?spândire rapid? în Statele Unite ?i Canada 

– Ciuma 

– Febra ro?ie 

– Tuberculoz? 

– Febra galben? 

– RVF (Rift Valley Fever) – identificat? în teritorii largi din Africa ?i Orientul Mijlociu 

– Boala somnului – r?spândit? de musca ?e?e

15.10.2008. 00:17


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password