Cea mai frumoasă meserie se înființează la CEO

Supraveghetorii de vacan??, o nou? bomb? a lui Ciurel

Lauren?iu Ciurel d? impresia c? a rezolvat toate problemele la CEO ?i acum ?ine mor?i? s? se ocupe de biletele de odihn? ?i tratament ale subordona?ilor s?i.

Ciurel ?i R?u? nu demonstreaz? c? sunt îngrijora?i din cauza slabelor vânz?ri de energie, a?a cum s-au a?teptat, ?i se întâlnesc cu tot felul de personaje din Complex pentru a pune la cale problema biletelor de tratament.

În sine, Ciurel ?i R?u? vor s? se asigure c? firmele de turism ale sindicatelor nu o s? mai scoat? nici un leu profit în urma acestor bilete. Abera?iile încep s? curg? ?i „managerul privat“ a spus c? o s? fie formate echipe de control, care s? ia la pas sta?iunile pentru a verifica dac? minerii sau energeticienii nu vând biletele de odihn?. Cei care fac acest lucru risc? s? fie concedia?i, excep?ia fiind îns? înstr?inarea biletelor de tratament c?tre rudele de gradul unu. Are grij? conducerea ca nu cumva vreun miner s? dea biletul unui nepot c? poate a?a mai câ?tig? ?i el o sut?, dou? de lei, pentru c? de mare nu are chef ?i nu vrea s? piard? un drept câ?tigat.

Totu?i, Ciurel nu a explicat ce fonduri se vor folosi pentru plimb?relile sindicali?tilor controlori ai lui Ru?e?, în condi?iile în care mai nou Compania a fost nevoit? s? fac? un împrumut important pentru achizi?ionarea de certificate de mediu din cauza lipsurilor de lichidit??i. Ciurel a c?utat s? mai loveasc? firmele de turism ale sindicatelor, specificând c? în 2013 au mai ?i r?mas fonduri destinate vacan?elor lucr?torilor CEO, pentru c? nu s-a lucrat cu respectivele firme.

Constantin Mitrescu îl contrazice pe „managerul privat“ ?i sus?ine c? anul trecut au r?mas fonduri pentru concedii, fiindc? oamenii nu au mai avut bani s? cumpere bilete de vacan??. Mitrescu mai spune c? în compara?ie cu anii anteriori când se vindeau 1.200 de bilete pentru odihn?, în 2013 s-au vândut doar 500, pentru c? oamenii nu mai au bani. „S-a pierdut, în medie, 13% din salariu ?i salaria?ii nu ?i-au mai permis vacan?e. Specific c? la Termo Rovinari oamenii nu au plecat în vacan?? prin nicio firm? a sindicatelor“.

• Aurel M?CE?ANU

07.03.2014. 21:59


viki 08.03.2014. 05:38

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password