Ce tăieri şi scumpiri ne aşteaptă de la 1 iulie

De la 1 iulie, scad salariile bugetarilor, se diminueaz? ajutoarele de ?omaj, dispar subven?ii, dar cresc ?i pre?urile, ca urmare a m?ririi TVA la 24% ?i a sc?derii leului în raport cu principalele valute.
Cele mai multe schimb?ri vin din sectorul fiscal, dup? ce Guvernul a adoptat modific?ri esen?iale la Codul Fiscal.
Impozite pe dobânzi, tichete de mas? ?i drepturi de autor
Tichetele de mas? cadou, cre?? ?i de vacan??, precum ?i pl??ile compensatorii vor fi impozitate începând 1 iulie, potrivit noului Cod Fiscal. De la aceea?i dat?, cota de cheltuieli deductibile calculat? la drepturile de proprietate intelectual? va fi redus? la 20% din venitul brut, fa?? de 40% în prezent. În cazul veniturilor provenind din crearea unor lucr?ri de art? monumental?, cota de cheltuieli deductibile va fi redus? la 25% din venitul brut, fa?? de 50% în prezent.

Tot de la 1 iulie, veniturile din jocuri de noroc vor fi impozitate cu o cot? de 25% aplicat? asupra venitului net calculat la nivelul câ?tigurilor realizate într-o zi de la acela?i organizator sau pl?titor. În prezent, veniturile din jocuri de noroc se impun, prin re?inerea la surs?, cu o cot? de 20% aplicat? asupra venitului net care nu dep??e?te cuantumul de 10.000 lei ?i cu o cot? de 25% aplicat? asupra venitului net care dep??e?te cuantumul de 10.000 lei inclusiv.
Persoanele care au venituri din activit??i independente vor r?spunde în solidar cu firmele cu care lucreaz? pentru contribu?iile sociale ?i impozitele datorate dac? banii încasa?i vor fi asimila?i câ?tigurilor salariale.

Astfel, în cazul firme pl?titoare aflat? în insolven?? sau care nu achit? contribu?iile ?i al c?rei patrimoniu nu acoper? sumele datorate, beneficiarul veniturilor din activit??i independente, în care sunt incluse ?i drepturile de proprietate intelectual?, reconsiderate ca venituri salariale, este pasibil de plata tuturor contribu?iilor, care pot ajunge la aproximativ 80% din veniturile încasate. La un venit anual de 30.000 de lei, un un beneficiar ar putea datora statului în jur de 25.000 de lei.

Începând cu 1 iulie, toate veniturile sub form? de dobânzi din conturile ?i depozitele bancare, indiferent dac? sunt la vedere sau la termen, vor fi impozitate cu 16%.

Indemniza?ia pentru cre?terea copilului a fost redus? cu 15%
Indemniza?ia pentru cre?terea copilului a fost redus? cu 15%, dar nu mai pu?in de 600 de lei. Ministrul de Finan?e spune c? pentru indemniza?iile pentru mame ar trebui luat în calcul salariul mediu pe ultimii doi ani ?i nu pe doar 12 luni ca în prezent.

Guvernul va dubla impozitul pentru prima ?i a doua cl?dire de?inut? în proprietate

Proprietarii de mai multe locuin?e neînchiriate vor fi obliga?i s? achite, pân? la 30 septembrie, “o tax? de solidaritate” la bugetul local, suplimentar impozitului pe proprietate, în cuantum cuprins între 50% ?i 200% din impozit, taxare prin care statul vrea s? ob?in? 31 milioane lei în 2010.
Taxarea suplimentar? a propriet??ilor a fost adoptat?, miercuri, printr-o Ordonan?? de Urgen??. Ministrul Sebastian Vl?descu a men?ionat c? persoanele cu venituri mici nu vor pl?ti acest impozit suplimentar, ci vor r?mâne “în continuare protejate”.

Salarii mai mici cu 25% de la 1 iulie
T?ierile de salarii sunt bune de pus în aplicare de la 1 iulie. ?i tot de atunci, pensiile speciale vor fi recalculate. Parlamentul a votat, mar?i, mic?orarea cu 25% a salariilor, dar a eliminat prevederea care diminua pensiile cu 15 procente, a?a cum a cerut Curtea Constitu?ional?.

Guvernul preg?te?te noi concedieri în sistemul public
Dup? o ?edin?? maraton de 9 ore, Guvernul Boc a aprobat, miercuri, restructurarea a aproape 60.000 de bugetari. Ministrul Finan?elor, Sebastian Vl?descu, anun?a, cu ceva timp în urm?, c? este nevoie de 100.000 de disponibiliz?ri pentru a se putea pl?ti salariile în 2011.

TVA de 24% de la 1 iulie
Guvernul a decis s? majorere TVA-ul de la 19 la 24%. Majorarea cu 5 procente ar trebui s? aduc? la bugetul de stat aproximativ 2 miliarde de euro, reprezentând 1,3-1,5 % din PIB. Deocamdat?, cota unic? de impozitare r?mâne neschimbat?.

Alimente se vor scumpi cu cel pu?in 5%
Cre?terea TVA-ului la 24% îi va arde pe români la buzunare. Alimentele, bunurile de larg consum ?i serviciile se vor scumpi cu mai mult de 5 procente. Produc?torii spun c? scumpirea real? va ajunge lejer la 8 procente.

Medicamentele vor fi mai scumpe de la 1 iulie
Românii vor pl?ti mai mult pentru medicamente, începând cu 1 iulie, când se va modifica sistemul de compensare. Cei mai afecta?i de scumpiri vor fi cei care sufer? de boli cardiovasculare, cei cu diabet, afec?iuni respiratorii sau cu boli ale sistemului nervos. Prin noua formul? de calcul a pre?ului la produsele farmaceutice compensate, pacien?ii vor fi obliga?i s? pl?teasc? mai mult dac? vor s? se trateze cu medicamentele originale, cu care s-au obi?nuit ?i se simt bine ?i nu cu variantele mai ieftine, ale c?ror efecte ar putea s? nu mai fie acelea?i.

?i asta pentru c? viitorul sistem de compensare presupune existen?a unui singur pre? de decontare, cel mai mic, pentru toate medicamentele care trateaz? o anumit? boal?, ?i nu pentru fiecare medicament în parte, cum este în prezent.
Românii vor scoate mai mult din buzunar, de la 1 iulie, pentru a-?i cump?ra vitamine, calciu, magneziu, lecitin? sau ceaiuri. Majorarea pre?ului vine în urma cre?terii TVA-ului la 24%.

?ig?ri mai scumpe de la 1 iulie
De la 1 iulie, unul dintre produc?tori scumpe?te ?ig?rile cu 30 de bani pe pachet. Urm?toarele major?ri de accize pentru tutun ar fi trebuit s? aib? loc în septembrie, dar unii produc?tori au decis s? devanseze termenul.

Un TVA de 24% aplicat pe viitor înseamn? o scumpire de 5% aplicat? tuturor produselor care sunt taxate, în prezent, cu 19%.
Românii vor fi afecta?i cel mai mult, îns?, de cre?terea pre?ului alimentelor.

Benzina ?i motorina se scumpesc ?i ele
OMV Petrom, compania petrolier? controlat? de Grupul OMV din Austria, va cre?te, de la 1 iulie, pretul de referin?? pentru motorin? ?i benzin?, ca urmare a schimbarii cotei TVA de la 19 la 24%, a anun?at, miercuri, compania.
Astfel, benzina Premium f?r? plumb 10 ppm va fi 4,60 lei/litru, benzina Top Premium f?r? plumb 99+, 4,98 lei/litru, în timp ce litrul de benzin? OMV Carrera 95 va costa 4,74 lei, iar cel de OMV Carrera 100, 5,40 lei.
Totodat?, motorina OMV Premium Diesel va fi, începând de la 1 iulie, 5,00 lei/litru, sortimentul de motorin? OMV Sprint Diesel va costa 4,70 lei/litru, litrul de motorin? Euro Diesel 5, 4,48 lei, iar motorina Top Euro Diesel 5 va ajunge la 4,66 lei.(realitatea.net)

01.07.2010. 00:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password