Ce o mai fi?


M? trezii într-o diminea??, pe finalul ?sta de an, ?i m? apucai s? scriu ?i ultimul comentariu pe 2008, f?r? a avea nici cel mai mic chef de via??. Toat? s?pt?mâna m-a chinuit o nevralgie ?i am umblat prin frig ?i ploi pentru o cauz? nobil?: un suport de brad. Am g?sit pân? la urm? suportul, dar era mai scump decât bradul ?i am renun?at. Fiecare cu problemele lui „esen?iale”, în via??: pentru câteva zile existen?a mea a gravitat în jurul suportului de brad.

La un moment dat am creat o adev?rat? filosofie în jurul suportului de brad. De ce, de exemplu, mai sunt sco?i la vânzare brazii(de plastic sau naturali), dac? nu produce nimeni ?i supor?ii pentru brad? Logic, nu? E ca în via??, când nu exist? teren fertil pentru semin?ele bune sau ma?ina nu are rezervor pentru benzin?, în rest e perfect? sau toat? lumea munce?te, dar numai o parte încaseaz? salariul. E ca „bucuria” aia a locului al doilea de la maraton. Ai alergat 42 de kilometri vilgul? ceva ?i nu ai reu?it s? treci primul linia de sosire, ci e?ti „câ?tig?torul” de pe locul al doilea.

Chiar a?a, pe unde se mai fabric? supor?ii de brad în ?ara asta? Ar trebui s? existe ceva ateliere sau f?bricu?e de confec?ii metalice, care s? produc? cele necesare casei. Adic?, micii întreprinz?tori, afacerile de familie, în urma c?rora câteva familii oneste s? î?i câ?tige traiul onest. De ce au disp?rut supor?ii de brad de pe pia?? sau de ce nu se mai fabric?? La ce bun s? vinzi bradul, dac? omul nu are suportul? Foarte mult? lume p?streaz? suportul de brad din anii anteriori, o chestie ruginit?, f?cut? din fier forjat, ca gardul de la cimitir – nu cumva ca cei din incint? s? ias?.

Ce se întâmpl? cu micul produc?tor care ar putea s? î?i vad? de afacerea lui de confec?ii metalice ?i s? satisfac? cererea de pe pia??? Cred c? de mult nu am mai auzit atâtea r?spunsuri negative, într-o singur? s?pt?mân?. Nimeni nu a v?zut supor?i de brad ?i fiecare î?i aminte?te vag c? ar fi v?zut pe undeva, pe la vreo feronerie, dar nu ?tie dac? pe timpul capitali?tilor sau pe timpul comuni?tilor. Poate c? supor?ii de brad au disp?rut de pe pia?? ca urmare a globaliz?rii ?i o mare corpora?ie din Statele Unite ale Americii sau din alt? ?ar? capitalist? de?in monopolul pe supor?ii de brad, iar România are interdic?ie la importul de suport de brad?!

Dup? zile bune de umblat prin Târgu Jiu, cineva îmi spune de dup? o tejghea, cu palma mai mult la gur?, ca ?i cum s-ar fi temut s? nu o aud? cineva, Securitatea de exemplu, c? ?tie de unde s? cump?r suport de brad. Am mers acolo unde îmi spusese, dar se d?duser? ca pâinea cald?. Într-o sear?, dup? ce umblasem ore bune prin vânt ?i ploaie, dup? zile de calmante ?i b?i cu sare ?i nop?i nedormite, din cauza unei nevralgii rebele, a venit ?i revela?ia. Am g?sit ?i suportul de brad mult-c?utat, iar speran?a a ren?scut în ochii mei apo?i de la durerea cumplit? de falc?.

?i totu?i exist? cineva care produce supor?i de brad ?i totu?i e o speran?? în ?ara asta c? cei care fac parte din clasa mic? ?i mijlocie produc ?i ei ceva ?i î?i vând onest marfa. Nu l-am cump?rat. Era mai scump decât bradul în sine. Cam cu vreo 15 lei mai scump. ?i cine d? mai mult pe benzin?, decât pe ma?in?? Sigur c? unii ar spune c? bradul trece, dac? e natural, dar suportul r?mâne, de aia e mai scump! Da, dar parc? ceva nu m? las? s? arunc banii pe el. Mai bine dau o gaur? în parchet ?i înfig acolo pomul de iarn?. În fine, suportul ?sta era din plastic ?i avea un pre? exorbitant, pentru un om relativ calculat, în ceea ce prive?te cheltuirea banului pentru distrac?ie. Era scump, de proast? calitate ?i f?cut în China.

Sigur c? nu tot ce e f?cut în China e ieftin ?i bun. Sunt multe lucruri ieftine ?i proaste. Multe ajung în România. Chinezii produc ?i chestii de lux ?i m?run?i?uri bune ?i ieftine, dar astea sunt mai mult exportate SUA. La noi ajunge marfa de mâna a doua, a treia. Depinde ce elevi au contribuit la realizarea produsului respectiv. Poate nu au provenit dintr-o clas? cu note bune sau cu olimpici.

Nu am mai cump?rat suportul ?i am f?cut rost de la cineva care a f?cut rost de la altcineva, care a reu?it s? fac? rost la cineva care lucreaz? în industrie ?i pe acolo mai o ?eav?, mai un fier ?i suportul e gata. Meseria?i, ce mai! Nu se mai produce nimic în ?ara asta. Totul vine de la r?s?rit. Ajunsesem la un moment dat, în c?utarea suportului de brad, ?i pe la magazinul unor chinezi, deschis în cartierul 9 Mai. Eram sigur c? g?sesc ?i am g?sit, dar trebuia s? cump?r ?i bradul de plastic pentru a face rost de suport.

Când am întrebat-o pe doamna cu ochi oblici de la tejghea am crezut c? nici nu ?tie ea ce e ?la un suport de brad. Am fost convins de fapt c? nici nu în?elege ce vreau s? spun sau cel pu?in nu ?tie cum se traduce suport de brad. Mi-a r?spuns sec, într-o român? pi?ig?iat?: „Nu ?inem!”. Adic?, pe p?mântul dacilor liberi nu se mai produc supor?i de brad ?i chestii m?runte necesare la casa omului ?i treaba asta o aflu de la un chinez?!

Ce se întâmpl? cu poporul meu? Ce se întâmpl? cu dacii liberi? Doar merg la supermarket ?i nu mai produc nimic? Am auzit c?, din cauza crizei, mul?i daci liberi o s? r?mân? f?r? locuri de munc?. Poate o merge un atelier de construit supor?i de brad ?i de confec?ii metalice în general? Poate a?a o mai ap?rea un loc, dou? de munc? ?i a?a mai salv?m din industrie. Cine ?tie ce o mai fi în 2008, dar tare mi-e team? c? industria supor?ilor pentru brad e pe butuci. Pe cuvântul meu de chinez! Dinu GROPARU

05.01.2009. 16:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password