Ce este Catehismul ortodox?

Catehismul ortodox este cartea în care se cuprinde pe scurt înv???tura de credin?? a Bisericii Ortodoxe.

Ce înseamn? ortodox ?i Ortodoxie?

Ortodox înseamn? dreptcredincios sau dreptm?ritor. Ortodox este acela care are în sufletul s?u dreapta credin?? în Dumnezeu, care se închin? dup? cuviin?a lui Dumnezeu ?i care tr?ie?te dup? poruncile Lui.

Ortodoxia este dreapta înv???tur? de credin??, de închinare ?i de tr?ire, pe care Dumnezeu a descoperit-o lumii, la început, în chip mai general, prin ale?ii S?i din poporul evreu, pân? la venirea Mântuitorului, ?i apoi, în chip l?murit, prin Domnul nostru Iisus Hristos.

Înv???tura aceasta este ?inut? de Sfânta noastra Biseric? Ortodox?, f?r? ?tirbiri ?i f?r? ad?ugiri omene?ti, adic? a?a cum a descoperit-o Mântuitorul, cum au vestit-o Sfin?ii Apostoli, cum au t?lm?cit-o Sfin?ii P?rin?i ?i cum au propov?duit-o slujitorii biserice?ti din neam în neam, pân? în zilele noastre.

Care este scopul însu?irii ?i p?str?rii înv???turii ortodoxe?

Scopul însu?irii ?i p?str?rii înv???turii ortodoxe este o vie?uire dup? voia lui Dumnezeu în lume ?i dobândirea mântuirii.

19.09.2007. 08:32


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password