Ce ar fi fost dacă…

Ce ar fi fost dac? Ceau?escu nu era ultimul executat în 1989 ?i ar mai fi fost ?i al?ii care au lucrat al?turi de el în aparat sau la aparate? Probabil c? toat? lumea ar fi spus, cu toat? t?ria, c? am avut de-a face cu o revolu?ie mai ac?t?rii ?i nu cu un spectacol în care unii au jucat roluri multiple.

Ce ar fi fost dac? Ceau?escu mai tr?ia ?i dup? 1989 ?i poate mai era ?i în prezent ?eful statului? Probabil c? Ion Iliescu era premier ?i a?tepta s? moar? b?trânul pentru a-i lua locul printr-un transfer pa?nic de putere, pentru a îndeplini idealurile socialismului ?i pentru a-i pedepsi cu mânie proletar? pe cei care au întinat idealurile socialismului în aceast? ?ar?.

Ce ar fi fost dac? România nu ?i-ar fi vândut aproape toat? ?ara cu aproape toate resursele strategice ?i ar fi avut alternan?a la guvernare mult mai repede decât 1996? Probabil c? aveam un stat mult mai bogat cu o economie mult mai solid?, condus de un pre?edinte german.

Ce ar fi fost dac? Atelierul Brâncu?i de la Paris ar fi fost acceptat de statul român ?i toate operele artistului ar fi ajuns în România? Ar fi ajuns probabil în colec?iile unor b?ie?i amatori de art? sau ar fi stat pr?fuite prin vreun depozit de art? numit în România muzeu.

Ce ar fi fost dac? adev?rata Cas? a lui Brâncu?i ar fi fost cea Memorial?, iar istoria nu ar mai fi fost grosolan falsificat?? Probabil c? România ar fi fost cea mai cinstit? ?ar? din lume.

Ce ar fi fost dac? vorbele lui Herodot, unul c?ruia i s-a spus p?rintele istoriei, de?i mai degrab? a fost concubin, c? dacii erau viteji, dar cam putori ?i ho?i, ar fi deschis orice manual de istorie despre România? Probabil c? românii ar fi l?sat nasul jos ?i ar fi încercat s? dreag? busuiocul ?i s? î?i schimbe destinul penal ?i nu ar fi falsificat istoria, prezentând-o par?ial. De la Herodot se ?tie c? urma?ii românilor fur? ?i sunt lene?i, a?a c? e greu de spus c? se va schimba ceva la alegerile de la 30 noiembrie.

Apropo, ce ar fi fost dac? Victor Ponta era gorjean ?i nu ar mai fi fost nevoit s? î?i scoat? carte de identitate de Baia de Fie? Probabil c? ar fi fost politicianul ideal care nu ?tia s? se bat? cu greii de la Bucure?ti. În zilele noastre nu e nevoie de politicieni ideali, ci partidele trebuie s? preg?teasc? veritabili mafio?i care s? poat? se se bat? cu al?i mafio?i ?i mai mari de la Bucure?ti. Foarte mult ascult? greii de la Bucure?ti de un pui de cioban din Baia de Fier, care pute de la o po?t? a zer de oaie ?i care se juca la gr?dini??, pe vremea uteci?tilor, cu bombonele de capr?, culese de prin fa?a Pe?terii Muierii.

Ce ar fi fost dac? Ilie Petrescu ar fi avut IQ-ul mai mare decât îl are acum? Probabil c? ?i-ar fi dat seama c? dou? mandate au fost suficiente ?i are destul timp s? se gândeasc? la minerit restul vie?ii ?i s? se retrag? în mun?i cu un abecedar legat la chimir.

Ce ar fi fost dac? Dan Ilie Morega ar fi fost lin?at în 1989? Probabil c? era ?i acum pictat în biseric? ?i conducea filiala jude?ean? a PNL ?i îi f?cea zile fripte lui Valeric? Barbulea c? nu mai alearg? la fel ca în vremurile de alt? dat?.

Ce ar fi fost dac? Scarlat Iriza ar fi putut spune mai mult de trei cuvinte pe la emisiunile de radio ?i nu ar mai fi ajuns deputat? Probabil c? Institutul „Iorgu Iordan” i-ar fi purtat numele ?i ar fi înfiin?at un institut de lingvistic? la Târgu C?rbune?ti.

Ce ar fi fost dac? nu s-ar fi inventat politica? Probabil c? Nicolae Mischie folosea ?i acum furtunul de la ma?ina de sp?lat pentru a-?i impune punctul de vedere, Târgu Jiul ar fi avut aeroport ?i ar fi fost o sta?iune la Marea Mediteran?.

Ce ar fi fost dac? Toni Grebl? ar fi f?cut campanie al?turi de rudele din localitatea natal?? Probabil c? ar fi trebuit modificate datele din recens?mântul popula?iei.

Ce ar fi fost dac? în 2000 Florin Cârciumaru ar fi schimbat to?ii ?efii de servicii ?i direc?ii din prim?rie ?i ar fi organizat concursuri libere ?i democratice în toat? institu?ia? Nu ar mai fi fost primar sau ar fi ajuns dup? gratii.

Ce ar fi fost dac? romii miliardari din Meteor nu ?i-ar mai fi trimis neamurile s? m?nânce la cantina s?racilor ?i ?i-ar fi pl?tit ?i impozitele c?tre stat? Probabil c? ar fi tr?it în Germania ?i nu în România.

Ce ar fi fost dac? Universitatea “Constantin Brâncu?i” din Târgu Jiu nu ar fi existat? ?oferii nu ar fi corectat lucr?ri, iar osp?tarii, cârciumarii ?i cooperati?tii ar fi tr?it lini?ti?i, f?r? a mai calcula bac?i?ul la fiecare examen. Ce ar fi fost dac? Ion Florescu era mai slab? Probabil c? ar fi prins ?i al patrulea mandat ?i ar fi primit cadou un c?rucior cu rotile pentru a-l executa ?i pe al cincilea.

Ce ar fi dac? pe 30 noiembrie s-ar duce la vot numai maghiarii?

Dinu GROPARU

05.11.2008. 03:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password