CCR a declarat neconstituţionale patru prevederi ale modificărilor Statutului Funcţionarului Public

Curtea Constitu?ional? a României (CCR) a solu?ionat în ?edin?a de miercuri,14 aprilie, obiec?ia de neconstitu?ionalitate a mai multor prevederi din Legea pentru modificarea ?i completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, formulat? de un num?r de 34 de senatori, dar ?i obiec?ia de neconstitu?ionalitate a Legii pentru modificarea ?i completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, formulat? de parlamentari apar?inând grupurilor parlamentare PNL ?i PSD din Camera Deputa?ilor.

“În ?edin?a din data de 14 aprilie 2010, Curtea Constitu?ional? a solu?ionat, în cadrul controlului anterior promulg?rii legii, prev?zut de art.146 lit.a) din Constitu?ie, urm?toarele:
– obiec?ia de neconstitu?ionalitate a prevederilor art.I pct.1, pct.6, pct.27 ?i pct.28 din Legea pentru modificarea ?i completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, formulat? de un num?r de 34 de senatori;
-obiec?ia de neconstitu?ionalitate a Legii pentru modificarea ?i completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, formulat? de parlamentari apar?inând grupurilor parlamentare PNL ?i PSD din Camera Deputa?ilor.
În urma deliber?rii, Curtea Constitu?ional? a constatat, cu majoritate de voturi, c? urm?toarele dispozi?ii din Legea pentru modificarea ?i completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici sunt neconstitu?ionale:
– art.I pct.1 – care modific? art.13 alin.(1) lit.d) din Legea nr.188/1999;
– art.I pct.6 – care modific? art.58 alin.(1) ?i (3) din Legea nr.188/1999;
– art.I pct.27 – care modific? art.111 din Legea nr.188/1999;
– art.I pct.28 – care modific? anexa, cap.I lit.B pct.4 ?i 5 din Legea nr.188/1999.
Motivarea solu?iei va fi prezentat? în cuprinsul deciziei, care se public? în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Decizia este definitiv? ?i general obligatorie ?i se comunic? Pre?edintelui României, pre?edin?ilor celor dou? Camere ale Parlamentului ?i primului-ministru.
Obiec?ia de neconstitu?ionalitate formulat? de parlamentari apar?inând grupurilor parlamentare PNL ?i PSD din Camera Deputa?ilor a fost respins? cu unanimitate de voturi, pentru motivele ce se vor ar?ta în cuprinsul deciziei, care se public? în Monitorul Oficial al României, Partea I. ”(ccr.ro)

Legea de modificare a Statutului func?ionarilor publici a fost adoptat? pe 2 martie de Camera Deputa?ilor, cu 172 voturi favorabile, niciun vot “împotriv?” ?i nicio ab?inere, Camera Deputa?ilor fiind for decizional.

50 de deputa?i de la PSD ?i 52 de la PNL au sesizat pe 4 martie Curtea Constitu?ional? a României, cu privire la constitu?ionalitatea Legii de modificare a statutului func?ionarilor, adoptat? de Camera Deputa?ilor, un demers similar fiind ini?iat ?i de senatorii celor dou? partide, a declarat la acel moment, pentru NewsIn, deputatul PSD Florin Iordache.

Guvernul a aprobat la începutul lunii februarie un proiect de Lege privind serviciile deconcentrate, pentru a pune în acord prevederile a dou? OUG, cu acela?i obiect, declarate neconstitu?ionale de CCR anul trecut.

Potrivit proiectului de lege, ?efii serviciilor deconcentrate revin la statutul de func?ionari publici ?i pot ocupa în continuare func?iile, temporar, în baza unui aviz al ANFP, dac? au cinci ani vechime în administra?ie ?i studii de specialitate, urmând ca dup? ?ase luni s? dea concurs pentru ocuparea definitiv? a postului.

Persoanele care doresc s? ocupe func?ii de conducere în cadrul serviciilor deconcentrate trebuie s? primeasc? ini?ial un aviz de la Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici (ANFP). Condi?iile impuse în cadrul acestei prime evalu?ri sunt, printre altele, vechimea de minimum cinci ani în administra?ie public? ?i studiile de specialitate. Ulterior, va fi organizat un concurs, tot de ANFP, în baza c?ruia vor fi numi?i definitiv în func?ie.

Curtea Constitu?ional? (CCR) a decis, în 3 decembrie 2009, c? prevederi din OUG 105/2009 cu privire la serviciile deconcentratele contravin Constitu?iei, în condi?iile în care actul normativ a preluat integral con?inutul din vechea OUG 37/2009, declarat? de asemenea neconstitu?ional?, în 7 octombrie 2009.

15.04.2010. 11:07


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password