CCM al CEO negociat anul trecut, valabil si in 2014

Contractul Colectiv de Munca al Complexului Energetic Oltenia a fost negociat anul trecut, fiind aplicabil incepand cu 19 februarie 2013 si avand valabilitate pe o perioada de 2 ani, respectiv pana la data de 19 februarie 2015.
CCM 2013/2014 Sectiunea 1: Durata si aplicare, Art. 8: „Prezentul contract colectiv de munca la nivel de unitate se incheie pe o perioada de 2 ani si devine aplicabil de la data inregistrarii lui, in conformitate cu prevederile legale.”
Prin urmare, pe parcursul anului 2014, CCM al CE Oltenia este negociat.
Cererea sindicatelor de a renegocia pachetele salariale nu poate fi acceptata in acest moment, deoarece ar fi contrar prevederilor legale (Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorit??i ?i institu?ii publice, ra?ionalizarea cheltuielilor publice, sus?inerea mediului de afaceri ?i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European? ?i Fondul Monetar Interna?ional)
Legea nr. 329/2009, Art. 30: „ Contractele colective de munc? se negociaz?, în condi?iile legii, dup? aprobarea bugetelor de venituri ?i cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele ?i în condi?iile stabilite prin bugete.”
Bugetul de venituri si cheltuieli al CE Oltenia, pentru anul 2014, nu a fost aprobat pana in prezent.
Aceste aspecte au fost aduse la cunostinta tuturor organizatiilor sindicale.(ceoltenia.ro)

17.02.2014. 20:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password