Câţi angajaţi vor fi concediaţi din primării


Guvernul a adoptat ast?zi o ordonan?? de urgen?? care prevede reducerea cheltuielilor din administra?ia local?.
Documentul cuprinde a?a-numitele „standarde de personal” la nivel de jude?, municipii, ora?e ?i comune pentru toate institu?iile locale: prim?rie, institu?ii culturale aflate în subordinea prim?riilor (teatru, oper?, filarmonic?, casa de cultur?), servicii publice (administra?ia pie?elor, a parcurilor, poli?ie comunitar?).
Astfel, pentru comunele sub 1.500 de locuitori, actul normativ prevede maximum 16 angaja?i, iar pentru cele de peste 10.000 de locuitori se accept? între 44 ?i 60 de salaria?i. În or??elele de doar 3.000 de locuitori, prim?ria poate angaja numai 33 de persoane, în timp ce în ora?ele de peste 50.000 de locuitori, edilul poate avea în subordine între 131 ?i 189 de oameni. În municipiile de 20.000 de locuitori, prim?ria trebuie s? func?ioneze cu maximum 165 de angaja?i, iar în cele cu o popu¬la?ie cuprins? între 200.000 ?i 400.000 de locuitori administra?ia trebuie s? aib? între 700 ?i 800 de angaja?i. Prim?ria Bucure?ti este nevoit? s? func?ioneze cu maximum 4.391 de angaja?i, iar edilii de sector r?mân doar cu maxim 950 de angaja?i.
Potrivit ordonan?ei de urgen??, primarii au la dispozi?ie 30 de zile de la data intr?rii în vigoare a ordonan?ei (trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial) s?-?i conving? consiliile locale s? voteze noile organigrame. Acestea sunt cele care vor hot?rî în ultim? instan?? cine pleac? ?i cine r?mâne.

30.06.2010. 23:43


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password