Casa de avocatură Coltuc anunţă lansarea Departamentului de Achiziţii Publice

Casa de avocatur? Coltuc, fondat? în 2005, având expertiz? în mai multe arii ale dreptului, anun?? deschiderea unui nou departament în cadrul companiei. Lansarea Departamentului de Achizi?ii Publice vine pe fondul unei cre?teri a întregii companii, precum ?i al cererii crescute pentru întreaga gam? de servicii juridice, tehnice ?i economice, necesare pentru realizarea cu succes a achizi?iilor publice.   
Prin intermediul acestui departament, speciali?tii Casei de avocatur? Coltuc vor veni în ajutorul clien?ilor care, fie doresc s? intre pe pia?a achizi?iilor publice ?i nu cunosc etapele unei astfel de proceduri, fie se afl? deja pe aceast? pia??, dar au nevoie de integrarea serviciilor de care momentan se ocup? o multitudine de furnizori.
Printre serviciile oferite de noul departament se num?r?: acordarea de consultan?? pentru întocmirea planului de achizi?ii; consultan?? pentru întocmirea dosarului de achizi?ii (stabilirea tipului de procedur? aplicat?, caiet de sarcini, propunere contract, documenta?ie de atribuire a contractelor, note justificative), consultan?? pentru întocmirea raportului de atribuire; formularea solicit?rilor de clarific?ri din partea autorit??ilor contractante; consultan?? juridic? la încheierea contractului de achizi?ii publice, precum ?i formularea contesta?iilor la C.N.S.C. ?i reprezentarea în fa?a Cur?ilor de Apel.
În ceea ce prive?te avantajele contract?rii acestor servicii de la un singur furnizor, vorbim de o reducere a timpului alocat procedurilor de achizi?ii publice, dar ?i a efortului, costului total ?i inconsisten?elor ce pot interveni între serviciile prestate de furnizori diferi?i.
„Decizia de a forma acest departament a venit ca urmare a dezvolt?rii portofoliului de clien?i ?i servicii în domeniul achizi?iilor publice, dar ?i ca urmare a cre?terii num?rului de licita?ii publice ?i a dorin?ei operatorilor economici ai pie?ei române?ti de a p?trunde pe aceast? pia?? ce valoreaz? mai mult de 7 miliarde de euro. Dorin?a noastr? este de a deveni un partener de încredere pentru toate aceste companii prin calitatea serviciilor pe care le vom oferi.”, Marius Coltuc, avocat fondator al Casei de avocatur? Coltuc.
Despre Casa de avocatur? Coltuc
Fondat? în anul 2005, dup? o îndelungat? experien?? în domeniu, Casa de avocatur? Coltuc a reu?it s? se integreze pe deplin în pia?a juridic? din România, oferind clien?ilor s?i servicii profesionale prompte ?i eficiente. Departamente: recuper?ri crean?e, litigii, consultan??, registrul comer?ului, marketing ?i rela?ii cu clien?ii.

29.04.2011. 10:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password