Cârţu a fost numit în locul lui Neagoe


Pre?edintele pandurilor, Marin Condescu, a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe pentru rezilierea contractului pe cale amiabil?, cei doi desp?r?indu-se în condi?ii norrmale. Pe lâng? Neagoe,

de la echip? au mai plecat Sebastian Moga, Marius Dima ?i Valentin David. Singurul care a r?mas este secundul Florin Bejinariu.

În locul lui Neagoe, la Pandurii a fost adus tot un oltean, Sorin Câr?u: „Este adev?rat, am încheiat ast?zi o etap?. Am avut o întâlnire cu domnul Neagoe, unde am stabilit toate elementele legate de închierea contractului. Îi mul?umesc pentru tot ce a f?cut pentru Pandurii ca antrenor principal”. Condescu a precizat c? noul antrenor, Sorin Câr?u, a semnat un contract valabil pentru doi ani ?i opt luni. Pe lâng? Câr?u, la Pandurii au ajuns antrenorul secund Mircea Irimescu, precum ?i preparatorul fizic Fane Cioac?.
În scurt timp, va fi adus ?i un antrenor cu portarii, cel vizat fiind Silviu Lung : „Ne vom întâlni cu Neagoe ?i sfaff-ul dinainte pentru a preda ?tafeta domnului Câr?u. Am negociat aspectele pentru preluarea func?iei de c?tre Sorin Câr?u. Ne-am în?eles asupra contractului. Cred într-o colabortare foarte bun?, la fel cum am avut ?i cu Neagoe ?i echipa lui”, a precizat oficialul pandurilor.

Câr?u a dezv?luit faptul c? pre?edintele Marin Condescu a mai avut câteva tentative de a prelua echipa gorjean? ?i în iarn?, îns? abia acum s-a ajuns la o în?elegere. Dup? ce a fost demis de la dou? ori chiar dup? un joc direct cu Pandurii, a venit rândul lui Câr?u s? îl demit? pe Neagoe, ca o ironie a sor?ii: „Am acceptat s? preiau func?ia de antrenor la Pandurii. Este un contract care se întinde pe o perioad? de doi ani ?i ot luni. Este un proiect mai lung cu care a venit domnul Condescu ?i sper?m s? facem treab? bun?. Este o zon? care sper s? îmi priasc?, deoarece sunt tot oltean. Am venit cu pl?cere aici, am r?spuns pozitiv apelului f?cut de domnul pre?edinte. Primul gând este de a-mi duce la bun sfâr?ti contractul”, a declarat acesta.

Câr?u nu î?i face probleme în privin?a lotului de juc?tori, despre care spune c? îi cunoa?te foarte bine, deoarece a f?cut analiza pandurilor de fiecare dat? când i-a întâlnit ca adversari. Înc? de ieri, acesta a început preg?tirea partide de la Buz?u: „Cunosc echipa, din punctul meu de vedere al calit??ii juc?torilor, am încredere ?i sper s? facem o treab? bun?. Cunosc calit??ile juc?torilor pentru c? am activat la alte echipe în aceea?i divizie ?i îi ?tiu foarte bine pe juc?tori”.

De?i Pandurii ocup? o pozi?ie retrogradabil?, noul antrenor spune c? va reu?i cu ajutorul colegilor s?i, Irimescu ?i Cioac? s? redreseze repede situa?ia: „Actuala situa?ie a echipei este una care nu îmi convine, sper în redresarea situa?iei cât mai curând ?i accederea pe ni?te pozi?ii care s? nu ne mai creeze emo?iile de anul trecut. Ne a?teapt? o munc? dificil?, de aceea m-am înconjurat de oameni cu experien??, Mircea Irimescu care a acitvat tot timpul cu mine ca antrenor secund ?i domnul Fane Cioac? cu probleme de preg?tire fizic? ?i atletic? a echipei. Le ?tiu calit??ile ?i sper ca experine?a pe care o avem s? ajute echipa pentru îndeplinirea obiectivului pe care îl are. Sper în scurt timp s? rezolv?m ?i problema antrenorului cu portarii”, a continuat acesta.

23.09.2008. 18:02


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password