Caragea îşi pierde vocea din cauza „dracilor“

Salvador Caragea a devenit, cu siguran??, o vedet? ?i nu va sc?pa prea curând de acest statut, îns?, dac? reclama?iile trec, unele probleme se pot agrava ?i duce la situa?ii dureroase.

Apropia?ii comandantului poli?iei au observat c? de multe ori Viorel Caragea î?i pierde vocea ?i, efectiv, nu se mai poate exprima. Omul se ro?e?te la fa??, parc? r?mâne f?r? aer ?i cu siguran?? exist? destui care ar alerga c?tre prima cârcium? s? dea o „dedica?ie muzical?“ de bucurie c? au sc?pat de poli?aiul care st? toat? ziua pe capul lor.

Pe surse am aflat c? „el comandante“ are probleme pe sistem nervos ?i tocmai de aceea r?mâne f?r? voce ori de câte ori se enerveaz?. De altfel, în câteva rânduri ?i jurnali?tii de la Ziarul Gorjului l-a întâlnit pe Caragea plecând din sediul Poli?iei plin de draci, nereu?ind s? scoat? prea multe cuvinte, spunând doar c? merge s? ia pu?in aer pentru s-a s?turat de nesim?i?ii care te mint în fa??.

• Oana GR?ITORU

26.10.2013. 19:19


marijan 31.10.2013. 11:07

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password