Cantonament în Austria

Antrenorul pandurilor a decis ca echipa s? î?i desf??oara eperioada de preg?tire în Austria, lâng? Viena. Acesta ?i-a conturat deja programul pentru echip? dp? revenirea din vacan??. Gorjenii se vor reuni pe data de 11 iunie, dup? care vor sta o s?pt?mân? la Târgu Jiu, urmând s? plece în Austria: „Pe 11 iunie ne vom întâlni, pe 16 vom merge la vizita medical? ?i pe 19 vor mai merge juc?tori la vizita medical?, dac? nu vor termina pe 16.

Pe 25, vom încerca s? mergem în cantonamentul din Austria, undeva lânga Viena. Vom pleca pe 25 sau 26 iunie ?i ne vom întoarce pe 12 iulie”. În ceea ce prive?te programul meciurilor amicale din perioada de cantonament, Eugen Neagoe spune c? acesta nu a fost înc? stabilit, îns? în perioada urm?toare se va pune totul la punct: „În urmatoarele zile, vom încerca s? stabilim ?i jocurile amicale din acest cantonament.

Ne dorim adversari puternici. Nu ne-am gr?bit s? aranj?m nici cantonamentul, nici programul meciurilor de verificare, atâta vreme cât înc? mai eram amenin?a?i de retrogradare”, a declarat Neagoe.

Tehnicianul a precizat c? a mai existat o variant? de preg?tire în Olanda, dar în final s-a ales Austria pentru preg?tirea de var?”, a ad?ugat Neagoe.

14.05.2008. 07:05


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password