Cantitatea de energie produsă la CE Turceni, mai mare

La nivelul Complexului Energetic Turceni, pe primele 9 luni ale anului 2011, s-a înregistrat o cantitate de energie produs? de 5790 GWh, ceea ce reprezint? o cre?tere cu 35% fa?? de 9 luni din 2010.

In ceea ce prive?te produc?ia de c?rbune, aceasta a crescut cu un procent de 22% fa?? de 9 luni din 2010 (de la 4471 mii tone la 5443 mii tone).
De?i exploat?rile miniere proprii, functioneaz? la capacitate maxim?, acestea nu pot asigura decât aproximativ 70% din întreaga cantitate necesar? func?ion?rii electrocentralei.
Diferen?a de 30% este acoperit? de livrarile SNLO, la pre?ul de 31,9 lei / Gcal; valoarea fiind aceea?i pentru toate unit??ile din Gorj (men?inuta la nivelul anului 2008). (eturceni.ro)

17.10.2011. 12:05


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password