Cântărețul lui Dinescu a cântat la Ceaușescu!

• Celebrul nea M?rin D?d?l?u a înv??at s? cânte prin cârciumile din Giule?ti

Cânt?re?ul lui Dinescu, a?a cum este cunoscut de o ?ar? întreag?, nea Marin D?d?l?u continu? s? cânte ?i la 75 de ani la petreceri sau prin cârciumile din Târgu-Jiu.
Povestea vie?ii sale este plin? de cancanuri ?i am relatat-o pe larg în anul 2002 în s?pt?mânalul „Informa?ia Gorjului“, unde lucram pe atunci. Pe vremurile alea nea Marin nu lipsea la nici un chef al „boga?ilor“ din Gorj, chefuri monstruoase care nici nu pot fi comparate cu petrecerile mondene de ast?zi.

Mili?ienii de alt?dat?, poli?i?tii de azi, directorii din toate timpurile, bi?ni?arii dintotdeauna se duceau noaptea, la dou?, peste nea Marin acas? ?i îl luau pe sus pentru a le cânta la petreceri. Nea Marinic? a ?tiut s?-?i ?in? gura, s?-?i vad? de meserie ?i a?a s-a f?cut pl?cut. Nu i-a fost ru?ine s? cânte ?i prin cârciumile de cartier, pentru ?ia mai s?raci, oameni cu care, de altfel, s-a sim?it cel mai bine, având în fa?? un pahar de b?utur?.

Mi-amintesc c?, la o petrecere desf??urat? la un hotel de fi?e din Târgu-Jiu, pe la patru diminea?a, to?i petrec?re?ii îl c?utau dispera?i pe nea Marinic?. Acesta disp?ruse ca din senin ?i a fost g?sit, în cele din urm?, dormind dup? un fotoliu de pe hol. Avea sub palme p?l?ria în care se g?seau cocolo?ite o gr?mad? de bancnote. Banii n-au fost niciodat? o problem? pentru nea Marinic? D?d?l?u. Nu le-a dus dorul ?i tocmai de aceea nu a vrut s? le duc? nici grija.

Pu?ini ?tiu c? nea Marinic? s-a n?scut în Bucure?tiul muzicii de mahala ?i un unchi de-al s?u l-a înv??at meseria ce i-a asigurat traiul. De mic copil, Marin D?d?l?u cânta prin cârciumile din Giule?tiul de demult ?ansonete (o melodie fran?useasc? cu origine popular?, care uneori con?ine versuri frivole), a?a c? muzica de petrecere, de durere, necaz ?i sup?rare, de inim? albastr? curge înc? prin venele lui nea Marinic?.

El a avut ocazia s? cânte ?i în fa?a lui Nicolae Ceau?escu, al?turi de celebrii interpre?i ai muzicii l?ut?re?ti, a fost ?i peste hotare, îns?, tot chefurile de la Gorj îi r?mân la suflet. Pleca diminea?a la ziu? plin de bani, uneori ajungea acas? ?i începea s?-i numere ca s? ?tie cât a câ?tigat. Nea Marinic?… Dac? îl vede?i ruga?i-l s? v? fredoneze o melodie, pentru c? omul face parte din ?armul ora?ului lui Brâncu?i. Înc? îl mai avem…

• Ric? M?CE?ANU

10.05.2014. 01:07


ALIN PUZDREA 12.05.2014. 11:10

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password