CANONIZAREA LUI EMINESCU

Canonizarea lui Mihai Eminescu nu depinde de împotrivirea unor persoane, fie ele de bun?credin??, sau din tab?ra ocult?. Un sfânt este un sfânt! El, Eminescu, radiaz? lumina tainic?, întru mântuirea Neamului. Iar sfin?ii sunt comoara tuturor neamurilor. Nici Domnul nostru Iisus Hristos nu a abdicat de la adev?r, pentru a nu fi asasinat, nici Eminescu. Nici Sfântul Constantin Brâncoveanu cu fiii s?i, nici sfetnicul s?u. ?i nici al?i sfin?i. E adev?rat c? este o diferen?? între percep?ia cre?tinilor fa?? de canonizarea lui Eminescu ?i a unor persoane, care de?i ap?r? Biserica ?i dau dovad? de patriotism, în sinea lor sunt mai aproape de atei. Eminescu a fost mai aproape de Dumnezeu, de aceea iubirea sa a fost mai tare, a supravie?uit, atât în fa?a greut??ilor vie?ii, cât ?i în timpul anilor de martirizare, fa?? de asasinii s?i din umbr?, sau v?zu?i. Eminescu a fost un cre?tin de cea mai autentic? tr?ire.

Mihai Eminescu a construit lumea verbului s?u, din iubire, atât în timpul vie?ii sale ca om liber, cât ?i în timpul captivit??ii ?i martiriz?rii sale. Nu i-a urât nici pe cei care l-au martirizat. Documenta?ia nu las? loc de nici o îndoial?. Câ?i din cei ce se opun canoniz?rii lui Eminescu pot spune c? n-au urât, infiferent din ce motive ?i pe cine? Arma lui Eminescu nu a fost ura, ci adev?rul. Avea t?ria sfin?ilor. N-a urât pe nimeni, dar nici nu a renun?at la lumina adev?rului.

N-a tr?dat iubirea, n-a abandonat-o. Iubirea e de sus, de la P?rintele luminilor. Cu u?urin?? se poate constata c? Eminescu are o influen?? benefic? de excep?ie asupra Neamului, îl adun? din risipire, îi înt?re?te capacit??ile de solidarizare, îl ajut? s?-?i tr?iasc? frumos via?a, îi împodobe?te sufletul, îl fortific? în fa?a greut??ilor ?i provoc?rilor vie?ii, îl îndeamn? s? contribuie la d?inuirea, la eternizarea Neamului Românesc, dar toate acestea vin de la Eminescu, în sufletul nostru, f?r? ur?. Din în?l?imile nimbului carpatin, Mihai Eminescu î?i exercit? calit??ile de sfânt protector al Neamului Românesc! Dinamica prezen?ei spirituale eminesciene în via?a Românilor, ne oblig? s? fim cu luare aminte. Iar potrivnicii au alte interese. Bate-voi p?storul ?i se va pierde turma. ?i Iisus a fost b?tut ?i r?stignit, dar nu ?i-a pierdut turma ?i nici turma nu s-a pierdut de El. ?i Eminescu a fost b?tut ?i

15.01.2008. 22:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password