Când mă apucă damblaua să fiu comunist…

OPINIE de Aurel M?CE?ANU

Îmi z?ng?ne creierii a politic? ?i tot în politic? am fost la un pas de a m? exprima s?pt?mâna aceasta. Au avut grij? unii s?-mi lipeasc? pe cutia po?tal? o poz? cu Ponta ?i Costoiu…
Treaba lor, îns?, când deschid geamul s? respir un pic de aer proasp?t îmi apare Costoiu de zece ori în m?rime natural? în fa?a ochilor. Nu-mi era de ajuns prezen?a acestui om, ce a l?sat mii de gorjeni f?r? locuri de munc?, iar acum le promite ce nu poate realiza nici un dictator în zece ani, în toat? media local?, trebuia s?-l mai am ?i pe cutia po?tal?, ba ?i un ditamai afi? în fa?a ferestrei. Îi bag în m?sa pe ?ia care îmi stric? dimine?ile!

Evenimentele de la M?gurele, unde oamenii simpli au blocat strada m? determin? s? scriu altceva.

Vorbeam despre Dumnezeii zilelor noastre… Vorbeam despre curvele care au ajuns „mari doamne“ prin institu?iile publice, în vreme ce profesionistele adev?rate au fost date la o parte pentru c? nu aveau facultate. Bagaboantele care simt o grea?? teribil? în momentul în care sunt deranjate de contribuabilul ce le ?ine pe salarii au terminat facult??i, pentru c? ni?te ho?i au vrut s? se umple de bani ?i mai au de înfiin?at universit??i prin sate, pentru c? prin comune exist? deja. S-a umplut ?ara asta de derbedei îmbr?ca?i la patru ace, ce nu ?tiu bine nici cum îi cheam?, dar care de?in pozi?ii importante în societate, pentru c? au lipit afi?e, au dat ?pag? sau au avut p?rin?i bine pu?i.

De?tep?ii lui „pe?te“, care mai nou vorbesc o englez? de balt? vor s? fie orice, nu de dragul meseriei, ci pentru a ob?ine un rol nemeritat în societate. Stau ?i m? întreb câte din tutele intelectuale ale Gorjului se cred superioare unui laureat al Premiului Nobel pentru Literatur?, Gabriel Garcia Marquez? Probabil multe dintre respectivele persoane nici nu au auzit despre acesta pân? de curând, când omul ?i-a dat duhul. Ei, bine, tutelor, v? informez c? omul ?sta n-a terminat nici o facultate.
V? mai spun c? marele nostru Mihai Eminescu a fost trimis la Viena cu burs? Junimea pentru a ob?ine un doctorat, a mers la cursuri, dar nu s-a prezentat la niciun examen. S? mai pui la socoteal? c? Adrian N?stase a scris poate mai mult în ultimii ani decât Eminescu în toat? via?a? Multe tute (când spun tute m? refer la ambele sexe) ?tiu doar c? Nichita St?nescu era dependent de vodc?, dar nu i-au citit un rând. Câte cadre medicale au citit celebrul „ZNACHOR“ al lui Tadeus Dolega-Matowicz? Asta e lumea în care tr?im… Valorile adev?rate ale acestei na?ii sunt murd?rite în cel mai mizerabil mod, se uit? realiz?rile lor, pentru c? tutele trebuie s? fie miezul din nuc?.

M? uit la oamenii de la M?gurele ?i v?d disperarea în ochii lor, în vreme ce directorul are obrajii ro?ii. Protestatarii sunt dispre?ui?i chiar de colegii lor birocra?i, pe care nu îi v?d în strad?. Nu, ei nu se preteaz? la a?a ceva, ei sunt civiliza?i, sunt ni?te domni, sunt ni?te doamne. În ?ara asta în care la conducere au ajuns o gr?mad? de curve ?i derbedei, ce poart? f???rnicia în buzunar, oamenii cu minte ?i cu carte trebuie s? îndure, trebuie s? fie umili?i.

V?d disperarea din ochii prietenilor din Târgu-Jiu, o reg?sesc în privirea protestatarilor de la M?gurele, o simt venind din toat? ?ara ?i, Doamne, iart?-m?, a? vrea s? fiu comunist! Mi-a? dori s? v?d o gr?mad? de putori care la 40 de ani rup discotecile, iar copii sunt închi?i în case ?i uite a?a r?mân needuca?i, lucrând la APACA.
Ce n-a? da s? v?d zurlii îmbr?ca?i în costume ?i coco?a?i pe scaune de ?efi dând cu târn?copul la Canal sau f?cându-?i munca agricol? obligatorie. M-am s?turat de personalit??i care, în afar? de nesim?ire, ignoran?? ?i cultur? general? de nivelul clasei a VIII-a nu ?tiu decât s? butoneze ni?te taste ?i s? le fie sil? c? mai exist? oameni care transpir? s?-?i câ?tige pâinea! Poate toate zuzele ?i toate beizadelele care se învârt prin ora? în ma?ini de lux ar înv??a ce înseamn? s? spui bun?-ziua.

Iart?-m?, Doamne, pentru gândurile negre, nu o s? fiu comunist niciodat?! Când vorbesc despre comunism nu pot s? uit privirea maicii mele, fiin?a care m-a crescut, care lucra cât era ziua de mare pe tarla la Colectiv, iar din lotul personal se alegea cu patru saci de porumb ?i doi de grâu. Iart?-m?, Doamne, nu pot s? fiu comunist, pentru c? ei i-au omorât pe cei care au crezut în Tine, îns?, Doamne, te rog f?-I ceva ?i pentru cei care mai respect? cuvântul T?u ?i nu iubesc ho?ia, preacurvia ?i lenea!

17.05.2014. 00:12


miriam85@yahoo.com 19.05.2014. 12:22

titi 19.05.2014. 09:32

NASIRC 18.05.2014. 16:15

pt haimanale 18.05.2014. 14:53

olguta 18.05.2014. 13:08

alin puzdrea 18.05.2014. 09:12

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password