Campionatului National al Cluburilor de Turism și Ecologie s-a desfăşurat la Săcelu


Organiza?iile Gorjene Club Montan Wite Wolf Baia de Fier ?i Asocia?ia “Drume?ii Montane” Targu-Jiu, au concurat sub denumirea Gorj Team la etapa a II-a a Campionatului National al Cluburilor de Turism ?i Ecologie din Romania, ce sa desf??urat în sta?iunea B?ile S?celu.
În cadrul acestei competi?ii sunt înscrise 17 organiza?ii din toat? ?ara. Probele de concurs au fost: fotografie, grafic?, caricatur?, afis ecologic, slideshow ?i proba culturala, la aceasta prob? au participat minim 2 membri din fiecare club care au cântat imnul clubului, dou? melodii crea?ie proprie, o poezie ?i o pies? de teatru pe tema turism – ecologie – sport – natur?.
Echipa reprezentativa a Gorjului a ob?inut premiul III la proba grafic? ?i locul VI în clasamentul general.
Turismul Sportiv este o activitate care se desf??oar? atât vara cât ?i iarna în zone turistice din România.
Scopul acestor ac?iuni turistice ?i ecologice este de a antrena cât mai mul?i tineri în practicarea turismului si în activit??i privind protejarea mediului înconjurator, în a-?i etala calit??ile, fiecare în domeniul care-l avantajeaz?.
Federa?ia Român? de Turism si Ecologie organizeaz? în fiecare an un Campionat Na?ional, destinat tuturor Cluburilor de turism din România, cu scopul de a ridica nivelul calitativ al mi?c?rii turistice, cultural sportive si ecologice, respect ?i fair play între cluburi ?i membrii acestora.
Au dreptul s? participe la acest Campionat toate cluburile de turism, dar vor fi punctate ?i premiate în cadrul clasmentului general doar cluburile afiliate la F.R.T.E.
Organiza?iile White Wolf Baia de Fier ?i Asocia?ia “Drume?ii Montane” au fost sus?inute de c?tre S.C. Ch-Net S.R.L, Administra?ia sitului Natura 2000 Nordul Gorjului de Vest, Agentia Happy Turism, Cabana Pe?tera Muierilor, Casa Bobo, Euro Park.

20.03.2011. 21:44


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password