Calitatea vieţii persoanelor vârstnice în atenţia autorităţilor

Miercuri,, 21 octombrie a.c.,la sediul Institu?iei Prefectului – Jude?ul Gorj, a avut loc o întâlnire de lucru, cu scopul de identificare a problemelor cu care se confrunt? vârstnicii, respectiv g?sirea unor solu?ii pentru rezolvarea acestor aspecte

Prezen?i la întâlnire au fost prefectul jude?ului Gorj, Vasile-Liviu Andrei, ?eful I.P.J. Gorj, comisar ?ef Viorel Caragea, membrii Consiliului Persoanelor Vârstnice Gorj ?i poli?i?tii de proximitate ?i cei de prevenire din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Gorj,

S-a purtat un dialog deschis, pe parcursul c?ruia Institu?ia Prefectului – Jude?ul Gorj ?i conducerea I.P.J. Gorj ?i-au reafirmat toat? solicitudinea în ceea ce prive?te rezolvarea pe cale legal? a problemelor ridicate de c?tre reprezentan?ii Consiliului Persoanelor Vârstnice Gorj.

În aceast? conjunctur?, reprezentan?ii Consiliului Persoanelor Vârstnice Gorj au apreciat colaborarea ?i implicarea poli?i?tilor gorjeni ?i au ?inut s? precizeze c?, prin modul în care a ac?ionat Poli?ia de Proximitate, prin amplele activit??i de colaborare dintre poli?i?ti ?i vârstnici, s-a reu?it rezolvarea unor probleme cotidiene cu care aceast? categorie social? se confrunt?.
Atât la nivelul municipiului Tg-Jiu, cât ?i în mediul rural, au fost desf??urate activit??i preventive în rândul poten?ialelor victime de vârsta a III-a. S-a putut constata o mul?umire fa?? de colaborarea ?i de sprijinul acordat de c?tre poli?i?ti, fiind prezentate activit??ile desf??urate în comun, în scopul prevenirii victimiz?rii acestei categorii de popula?ie.

În perioada urm?toare vor continua activit??ile de preg?tire antivictimal?, de identificare a persoanelor vârstnice care locuiesc singure, în locuri izolate ?i nu beneficiaz? de ajutor din partea altor persoane. La nivelul fiec?rei subunit??i teritoriale de poli?ie, în colaborare cu reprezentan?ii autorit??ilor publice locale, medici de familie etc., se va ac?iona pentru sprijinirea acestei categorii sociale, scopul comun al tuturor institu?iilor deconcentrate din jude?ul Gorj fiind ameliorarea calit??ii vie?ii persoanelor vârstnice.

21.10.2009. 20:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password