Călinoiu și Cârciumaru alungă spiritul lui Condescu din stadion în fiecare sâmbătă

Pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj, Ion C?linoiu ?i primarul municipiului Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru încearc? s? dea impresia c? „nu pot tr?i unul f?r? cel?lalt“. De?i ani buni cei doi nu au fost v?zu?i decât la evenimente foarte importante, mai nou ?efii jude?ului ?i ai PSD Gorj sunt mereu al?turi. Ion C?linoiu a început s? mearg? la meciurile echipei de fotbal împreun? cu primarul de Târgu-Jiu (c? de, Condescu a disp?rut din peisaj), Florin Cârciumaru îl înso?e?te pe pre?edintele Consiliului Jude?ean pân? ?i la meciurile echipei de baschet.
Trebuie spus c? în anul promov?rii echipei de baschet în prima lig? primarul Cârciumaru nici m?car nu ?tia câ?i juc?tori are în teren o echip? de baschet, îns?, acum este aproape de C?linoiu în Sala Polivalent?. Cei doi duc povestea mai departe ?i de câteva s?pt?mâni, sâmb?ta diminea?a, servesc cafeaua la Restaurantul Hotelului Stadion. Spiritul lui Condescu pare îns? s? mai bântuie prin zon?, iar gurile rele spun c? atitudinea lui C?linoiu ?i Cârciumaru este una pur electoral?, putând fi citit? într-un manual de ini?iere într-o campanie. Surprinz?tor pentru mul?i este locul ales de cele dou? personalit??i pentru servirea cafelei sâmb?ta. Merg la stadion de parc? ar vrea s? se asigure c? Municipalul nu este bântuit de spiritul lui Condescu.

29.03.2014. 20:38


gicu 02.04.2014. 15:54

vali 31.03.2014. 22:49

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password