Călinoiu face ce Cârciumaru promitea că nu o să se întâmple

D?-i Doamne cu veselie/Ca s?-i tragem o chindie! Pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj, onor Ion C?linoiu a sus?inut zilele trecute o conferin?? de pres? în care a prezentat jurnali?tilor de mare clas? ce exist? pe meleagurile lui Brâncu?i o ?tire bomb? mai ceva decât cele de la Hiro?ima ?i Nagasachi.
Ion C?linoiu a spus c? zilele astea se va începe cu adev?rat treaba la Drumul Na?ional 66, ce leag? Rovinariu de Bumbe?ti Jiu.

Cic? ungurii n-au fost buni, nici spaniolii nu vor s? fac? treab?, dar gata s-a terminat cu vr?jeala, cu ma?ini rupte în dou? ?i accidente nefericite. S? înceap?, dac? trebuie, zicem noi, pentru c? prea mult am a?teptat! Necazul e c? gradele de pe afar? sunt cam minime ?i, în urm? cu câ?iva ani, primarul Cârciumaru spusese tot celebrilor jurnali?ti c? prin ora?ul lui Brâncu?i jar m?nânc? cei care o s? mai execute lucr?ri de asfaltare ?i plombare a str?zilor pe timp friguros, pentru c? rezultatele sunt dezastruoase tehnic ?i financiar.

A spus domnul primar, la ziar ?i la televizor s-a dat ?tirea, îns?, astfel de lucr?ri au continuat an de an. O s? vedem ce o s? mai fie, dar rog b?ie?ii de la SRI care îmi ascultam telefonul ?i când vorbeam cu stativul de perfuzii s? ne spun? ?i nou?, pentru Dumnezeu, Maica Precista ?i Isus la un loc, a cui a fost firma „ungureasc?“ care a câ?tigat prima licita?ie ca s? execute reabilitarea drumului de la Rovinari la Sadu. Nu de alta, dar firma aia pare a fi înghi?it? de p?mânt, p?mânt gorjenesc îns?, pentru c? sunt informa?ii ce te cutremur?.

?ugulanule, pl?titor de taxe ?i impozite, ?u?otesc unii c? societatea respectiv? a plecat cu metroul pe sub mun?ii patriei tocmai din Pia?a Prefecturii din Târgu-Jiu, s-a înfiin?at în Ungaria ?i acum nu o mai g?se?te nici Sfântul Petru, nici Sfântul Pavel, dar cu siguran?? ni?te bani nemunci?i se g?sesc bine pu?i în anumite conturi.

Aurel Macesanu

21.10.2013. 22:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password