Calendarul fiscal – perioada septembrie-decembrie 2007

Contribuabilii care ob?in venituri din activit??i agricole trebuie s? efectueze pân? la 1 septembrie pl??ile anticipate din impozitul pe veniturile din activit??ile agricole.
Urm?toarea dat? care trebuie avut? în vedere de c?tre contribuabili este 15 septembrie, pân? când trebuie efectuate pl??ile aferente trimestrului III din 2007 de c?tre contribuabilii care realizeaz? venituri din activit??i independente ?i din cedarea folosin?ei bunurilor, cu excep?ia impozitului pe veniturile din arendare ?i a veniturilor din activit??i agricole.

Pân? la 15 noiembrie, contribuabilii care ob?in venituri din cultivarea ?i valorificarea florilor, legumelor ?i zarzavaturilor, în sere ?i în solarii, precum ?i a arbu?tilor, plantelor decorative ?i ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole ?i pomicole ?i altele asemenea trebuie s? pl?teasc? diferen?a de 50% din impozitul pe veniturile din activit??ile agricole. 

?i tot pân? la 15 decembrie, contribuabilii care realizeaz? venituri din activit??i independente ?i din cedarea folosin?ei bunurilor, cu excep?ia impozitului pe veniturile din arendare ?i a veniturilor din activit??ile agricole trebuie s? efectueze pl??ile anticipate aferente trimestrului IV 2007.

21.08.2007. 23:43


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password