Calea Eroilor, reabilitată prin TELEDON


Poten?ialul turistic al jude?ului Gorj ?i scoaterea în eviden?? a municipiului Târgu-Jiu sunt cele dou? componente care stau la baza unui program gândit de un grup de ini?iativ? condus de senatorul Toni Mihail Grebl?.

,,Noi fa?? de alte regiuni îl avem pe Constantin Brâncu?i”, a subliniat vicepre?edintele organiza?iei jude?ene a PSD Gorj punctul forte al programului la care vor participa autorit??ile publice locale, reprezentan?i unor ministere cu atribu?ii în domeniu, reprezentan?i ai UNESCO, personalit??i ale vie?ii culturale gorjene ?i un trust media.

Programul de dezvoltare turistic? a jude?ului Gorj va atinge ni?te obiective: dezvoltarea aeroportului din Craiova; construirea unei ?osele cu patru piste sau a unei bretele de autostrad? de la Craiova pân? la Târgu-Jiu, pentru ca turi?tii s? ajung? foarte u?or ?i rapid în jude?ul Gorj; lansarea unei mari campanii de informare ?i publicitate, la mijlocul c?reia se inten?ioneaz? ?i organizarea unui TELEDON pentru ob?inerea de fonduri necesare reabilit?rii ,,C?ii Eroilor” din Târgu-Jiu.

Acest program va fi lansat înainte de luna mai iar pentru el nu se va înfiin?a vreo alt? structur? administrativ? de genul Centrului „Constantin Brâncu?i”, existent în municipiu. Autorit??ile municipale vor fi informate în prealabil despre acest program, în cursul acestei s?pt?mâni. ?i reprezentan?ii municipalit??ii au anun?at demararea unor lucr?ri de modernizare, în acest an, a C?ii Eroilor.

,,V? pot spune c? pentru Calea Eroilor vom începe lucr?rile în 2009, când va intra în modernizare întreaga ax?, pentru care Prim?ria a depus o serie de proiecte pentru ob?inerea finan??rii. În ceea ce prive?te salubrizarea, o s? atragem aten?ia responsabilului cu între?inerea spatiilor verzi, domnul Viezure, s? acorde mai multa aten?ie zonei respective”, r?spundea pe blogul s?u personal, unui cet??ean nemul?umit de felul în care arat? Calea Eroilor, primarul municipiului Florin Cârciumaru.
(A.S.)

10.02.2009. 15:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password