Cadouri de peste hotare, de la părinţi plecaţi înstrăinaţi

În preajma s?rb?torilor de iarn?, gorjenii pleca?i peste hotare nu ?i-au uitat copii l?sa?i în grija bunicilor. Din acest motiv, trimit acas?, printr-un operator de transport interna?ional, fel de fel de pachete. Majoritatea con?in juc?rii, haine ?i dulciuri pentru cei mici. Pachetele devin din ce în ce mai mari, cu cât se apropie mai mult Cr?ciunul.

Gorjenii pleca?i în str?in?tate profit? ?i ei de reducerile masive care se fac în magazinele din Italia, Spania, Fran?a, Marea Britanie ?i Grecia. Arge?anu Valeriu este din Bustuchin iar ieri a venit în Târgu-Jiu pentru a ridica pachetele trimise de cele dou? fiice plecate la munc? în Italia. Nepoatele au r?mas în grija celor de acas? iar bunicul are grij? ca feti?ele s? nu simt? prea mult dorul p?rin?ilor. La ultimul transport, b?rbatul a ridicat o p?pu?? de aproape un metru, foarte oache?? ?i îmbr?cat? dup? ultima mod? italian?. Al?turi de juc?ria deosebit?, acesta a ridicat ?i o cutie plin? de produse italiene?ti.

,,Ne trimit pachete cel pu?in o dat? pe lun?. P?pu?a acesta este pentru nepoata cea mic?. Ea nu are înc? doi ani. În pachet de pun, de obicei, dulciuri, produse alimentare neperisabile ?i haine. În aceast? lun? am venit la Tg.Jiu s? ridic pachetele deja de dou? ori”, a spus Arge?eanu Valeriu. B?trânul din Bustuchin nu este singurul ,,abonat” la societatea de transport interna?ional. În aproape fiecare sat gorjean exist? familii care tr?iesc împ?r?ite între dou? ??ri. Fie unul dintre so?i munce?te în str?in?tate, fie ambii.

Dac? nu sunt cei tineri, atunci p?rin?ii lor fac menaj în câte o cas? din Italia ori Spania, iar banii câ?tiga?i din munca de ,,servitori” ajung la cei de acas?. Unii apuc? s? se întoarc? la copii m?car de Cr?ciun, al?ii, mai chibzui?i cu banii, prefer? s? trimit? familiilor din ?ar? pachete iar banii îi pun la ciorap. Se anun?? vremuri grele iar gorjenii de peste hotare stau în cump?n? ?i nu ?tiu dac? vor mai r?mâne mult prin ,,str?in?t??i”.

ANAMARIA STOICA

17.12.2008. 05:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password