C.E. Turceni şi-a făcut publici indicatorii din primul trimestru

Rezultatele economico-financiare ale Complexului Energetic Turceni pe primul trimestru al anului 2011:
-s-a înregistrat o cantitate de energie produs? de 1805 GWh, ceea ce reprezint? o cre?tere cu :
* 34,5% fa?? de trim. I – 2010
* 24% fa?? de trim. I – 2009
* 2,5% fa?? de trim. I – 2008 – an ai c?rui indicatori au fost considera?i record în evolu?ia Electrocentralei Turceni.
• -cantitatea de energie vândut? pe PZU este mai mare cu 18% decât cea vândut? pe întregul an 2009 ?i reprezint? aproximativ 70% din cea vândut? pe întregul an 2008.
• -produc?ia de c?rbune a crescut cu un procent de 16% fa?? de trim. I – 2010 (de la 1511 mii tone la 1754 mii tone).
• -pre?ul pe tona de c?rbune extras din exploat?rile miniere proprii a sc?zut cu 30% fa?? de trim. I – 2010, ca urmare a restructur?rilor tehnologice care au avut loc, a folosirii eficiente a capacit??ilor de produc?ie ?i a for?ei de munc?, cât ?i datorit? achizi?ion?rii de terenuri pentru asigurarea frontului de lucru al excavatoarelor.
• -veniturile au crescut cu un procent de 30% fa?? de trim. I – 2010 (de la 365 mil lei la 477 mil lei).
• -cifra de afaceri a crescut cu un procent de 26% fa?? de trim. I – 2010 (de la 227 mil lei la 308 mil lei).
• -valoarea profitului opera?ional brut pe primul trimestru al anului 2011 se estimeaz? a fi în jur de 77 mil lei; in trim. I – 2010
-s-a înregistrat o pierdere de 27 mil lei ca urmare a diferen?elor de curs valutar rezultate din reevaluarea împrumutului JBIC, pe fondul aprecierii yenului japonez în raport cu leul.

Cu 31 de noi contracte de vânzare de energie electric? încheiate pe platformele OPCOM (PCCB-NC ?i PCCB) în primele trei luni ale acestui an, alaturi de tranzac?iile de pe pia?? reglementata , PZU ?i PE, Complexul Energetic Turceni men?ine o cot? de pia?? de aproximativ 12% din consumul intern pe ?ar?.(eturceni.ro)

09.05.2011. 10:28


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password