Bustuchin şi Bumbeşti-Piţic, localităţi fruntaşe

Pentru îndeplinirea m?surilor de gospod?rire, Consiliul Jude?ean (CJ) Gorj a acordat premii comunelor din jude?, pe baza criteriilor ?i punctajelor stabilite de c?tre Comisia de urbanism ?i amenajarea teritoriului.
Bustuchin ?i Bumbe?ti-Pi?ic de pe primul loc, au fost premiate cu suma de 100.000 de lei, Dr?gu?e?ti ?i Slivile?ti, de pe cel de-al doile loc, au fost premiate cu suma de 70.000 lei iar Lele?ti ?i Tele?ti, de pe locul trei, au primit suma de 50.000 lei.
Sumele acordate drept premiu vor fi utilizate de localit??i, în mod exclusiv, pentru îndeplinirea obliga?iilor ce le revin potrivit O.G. nr. 21/2002 privind gospod?rirea localit??ilor, modificat? ?i completat? de Legea nr. 515/2002 ?i vor fi justificate cu documente de plat? la Consiliul Jude?ean Gorj.

18.12.2009. 16:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password