Bugetul nu a fost repartizat pe culori politice, susţine Călinoiu


Consilierii judeteni s-au întâlnit mar?i, 10 martie, într-o ?edin?? extaordinar?, pentru a repatrtiza bugetele prim?riilor din jude?.

Sumele repartizate jude?ului sunt mai mari cu 17% fa?? de începutul anului trecut, dar mai mici cu 20% fa?? de bugetul final al anului 2008.

Ion C?linoiu, pre?edintele consiliului jude?ean, a spus c? s-au repartizat 28 de miliarde de lei vechi(28 milioane mii lei), care provin din sume din TVA, gradul de necolectare a anului 2008 aferente acestor taxe în sum? total? de 9 milioane mii lei, ?i din cote din impozitul pe venit, în sum? total? de 19 milioane mii lei.

“Sumele cele mai mici repartizate jude?ului Gorj, cu 41 mai putine procente, sunt la categoria sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, deci pentru cheltuielile de consum. Sumele pentru echilibrarea bugetelor locale nu se repartizeaz? pe culori politice, ci se repartizeaz? în func?ie de problemele fiec?rei localit??i, pe proiecte de cofinan?are. Cine are proiect în execu?ie, trebuie s? ia bani, c? nu o s? dea banii la Uniunea European? înapoi “ a precizat C?linoiu.

Reparti?ia bugetului c?tre comunit??ile locale a produs noi nemul?umiri printre consilierii jude?eni, dar ?i în rândul primarilor.

Multe locali???i au primit bani foarte pu?ini pentru reabilitarea drumurilor sau chiar deloc, a?a cum este cazul ora?ului Rovinari sau cel al comunei Ione?ti. Localit??ile C?tunele ?i Mu?ete?ti nu au ob?inut fonduri pentru sus?inerea programelor de dezvoltare local?.

Fa?? de anul trecut, prim?riile din jude? au primit sume ceva mai mici, dar primarii sper? ca bugetele lor s? se majoreze odat? cu rectific?rile bugetare care vor exista pe parcursul anului.

Consilierii democrat-liberali nu au uitat c? la nivel de consiliu jude?ean sunt în opozi?ie ?i s-au ab?inut de la vot la majoritatea punctelor de pe ordinea de zi.

10.03.2009. 23:01


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password