Bugetele companiilor de stat vor fi reevaluate


Emil Boc:’Bugetele companiilor de stat vor fi reevaluate în Guvern. Acolo unde nu s-au f?cut restructur?ri ?i acolo unde lucrurile mai pot fi f?cute, se vor face. Companiile care au f?cut deja restructur?ri, acolo nu se va sc?dea salariul’.

03.06.2010. 08:46


0766807607 05.06.2010. 20:34

Azi, a sosit momentul în care ne vom ?ine de promisiune ?i vom da publicit??ii unul dintre elementele decriptate ale Anexei S-207, pentru care a ?i fost, de altfel, ucis ?eful OPSPI. Printre numele celor implica?i, cot la cot cu B?sescu, în contrabanda de stat cu tehnic? de lupt? pentru terori?tii interna?ionali, reg?sim unul care este în prezent pre?edintele Agen?iei Române pentru Dezvoltarea Durabil? a Zonelor Industriale, cu rang de secretar de Stat în Ministerul Economiei, nimeni altul decît pedelistul Marcel Hoar?. Le recomand?m celor care înc? se mai îndoiesc de veridicitatea dezv?luirilor ap?rute în Exploziv-News s? citeasc? cu mare aten?ie rîndurile de mai jos, deoarece con?in inclusiv date despre legitima?iile altor complici ai lui B?sescu, din Serviciile Secrete, iar Hoar? nu e chiar prost?nacul pe care l-a?i v?zut b?tut cu pietre de pensionari zilele trecute… A?adar, s? vedem ce înseamn? ?i ce con?ine Anexa S-207 din misteriosul Dosar 628 (pe care B?sescu îl crede distrus, dar ale c?rui fotocopii se afl? în posesia noastr?, a unui ofi?er de rang înalt al SRI ?i a unui alt ofi?er superior din DGIA). În Dosarul Penal Strict Secret de Importan?? Deosebit? (SSID) 628/D/P/2005, figureaz? ?i Anexa S-207, care a stat la întocmirea unui alt dosar celebru – ?igareta 2, iar anexa s-a aflat, criptat?, pe laptop-ul lui Sorin Criv??. Documentul con?ine adnot?ri din registrul de vizitatori la U.M. 0313-SPP (sediul Comandamentului institu?iei, instalat în Palatul Cotroceni). Conform documentului, “în ziua de 01.04.1998 (cu dou? s?pt?mîni înainte de producerea a?a-zisei Opera?iuni ?igareta 2), la orele 12.13, în biroul de la Cotroceni al colonelului SPP Gheorghe Tru?ulescu apar urm?torii: Traian B?sescu ?i Marcel Hoar? (Buletin de Identitate, înscris în Registrul de Intr?ri, seria BU nr. 141708). (Este vorba despre actualul deputat PDL ?i secretar de Stat la ministerul condus de Adriean Videanu, ctitorul de biserici ?i ling?ul de serviciu al lui B?sescu Traian)”. Conform aceleia?i anexe secrete, “Hoar? a fost înso?it la Cotroceni (?i se vede bine c? a înv??at ulterior drumul – n.r.) de urm?torii: Duma Claudiu Octavian (Legitima?ie SRI, seria DO nr. 0271/01.09.1995), Bojoga Dan (Legitima?ie SRI, seria BO nr. 0322/01.09.1995), Molnar Dorel (Legitima?ie SRI, seria MO nr. 0459/01.09.1993), Albu Cristina Dorina (tot ofi?er SRI) ?i Radu Gheorghe C?t?lin (ofi?er acoperit SRI – Legitima?ie acces Aeroport Interna?ional Otopeni, seria B, nr. R265005). Prezen?a zilnic?, timp de aproape o s?pt?mîn?, pre? de cîteva ore bune, a celor mai sus men?iona?i indic? familiarizarea cu un anume gen de activitate ?i punerea la punct a unui plan de cooperare între ofi?erii (oficiali ?i acoperi?i) ai SRI ?i cei ai SPP, în vederea îndeplinirii unei misiuni. Colonelul Ioan Rusan, ?eful Diviziunii Filaj a SRI, a recunoscut c? to?i ace?ti oameni erau subordona?ii s?i. ?i c? unitatea sa a primit ?i a executat misiuni de sprijinire a SPP (serviciul s?u fiind subordonat direct, pe durata opera?iunii, generalului de brigad? Mihai Stan – loc?iitorul directorului SPP pentru Siguran?? ?i Protec?ie Informativ?, fostul loc?iitor al lui Virgil M?gureanu destituit pentru neglijen?? în Cazul Berevoie?ti), al?turi de ofi?eri din filajul MApN (subordonat Direc?iei Informa?ii Militare), prezen?i ?i ei în opera?iunea din noaptea de 16/17.04.1998. Misiunile SRI se limitau la contrafilaj în afara Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, în timp ce, din interiorul acesteia, contrafilajul era realizat de DIA. A?adar, pentru a p?trunde în Baza 90, ofi?erii SRI aveau nevoie de ofi?eri DIA. În acest sens, începînd din data de 03.04.1998, în acela?i Registru de Intrare la SPP, grupului Hoara de la SRI i se al?tur? ?i locotentul-colonel MApN Radici Francisc (legitimat cu B.I., seria BD nr. 241548 ), ?eful Compartimentului Filaj din DIA”, se spune în Anexa S-207. Demn de amintit este faptul c?, dup? alegerile preziden?iale din 2004, cî?tigate de Traian B?sescu, Radici a fost avansat la gradul de general ?i numit ?ef al DIA. Potrivit aceluia?i document, “acest tip de cooperare (dat? de dinainte de 1989) era solicitat? de MApN numai în cazul transporturilor speciale avînd ca marf? arme române?ti destinate zonelor de conflict militar supus embargoului interna?ional”. Citind biografia lui Marcel Hoar?, se observ? c?, fix din aprilie 1998, activitatea sa total obscur? ia o turnur? spectaculoas?. Din profesorul de istorie la ?coala General? nr. 3 din Motru (promo?ia 1995 a unei Universit??i particulare din Sibiu) care era pîn? atunci (sub umbrela profesora?ului neînsemnat se ascundea, de fapt, un maior SRI, adev?rata profesie a lui Hoar?), este catapultat direct la Bucure?ti într-o func?ie de conducere la Ministerul Economiei ?i Finan?elor, unde se cerea preg?tire economic?. Dac? rolul SRI-ului este acela de a promova neanderthalieni marca Marcel Hoar?, de ce s? ne mai mir?m c? un ofi?er DIE, cam dus cu pluta, precum Traian B?sescu, a ajuns pre?edinte ?i s-a înconjurat numai de “acoperi?i” ca ?i el? “Acoperi?i” pe care Exploziv-News va continua s?-i deconspire în urm?toarele episoade ale Dosarului Penal Strict Secret de Importan?? Deosebit? (SSID) 628/D/P/2005. În ceea ce prive?te Anexa S-207, în fapt documente criptate aflate pe laptop-ul fostului ?ef de la Documente Clasificate, anex? pe care B?sescu n-a reu?it s? pun? mîn?, asasinîndu-l inutil pe Sorin Criv??

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password