Bucurie fără seamăn la Spahii

const-dinta-tom-cmRudele din satul natal al campioanei olimpice Constantina Di?? Tomescu se declar? foarte bucuroase pentru succesul acesteia. Câ?tig?toarea probei de maraton la Beijing este originar? din satul Spahii, comuna Tulburea, în jude?ul Gorj. Constantina Di?? Tomescu a crescut aici într-o familie cu cinci copii, tat?l s?u decedând când aceasta era înc? minor?.

Flavius, fiul de 13 ani campioanei, a urm?rit duminic? diminea?a cursa mamei sale, b?iatul declarând c? a fost sigur pe victoria acesteia dup? ce Constantina a parcurs 25 de km ?i a început s? se distan?eze. „Am avut multe emo?ii, dar de la kilometrul 25 am fost sigur c? va câ?tiga. Mar?i m? voi întâlni cu ea în America, pentru c? acum o s? plec ?i eu la ?coal? acolo. Pân? atunci vreau s? îi transmit c? o iubesc ?i c? îi doresc mult? fericire”, spune b?iatul.

Flavius a v?zut cursa mamei sale la televizor cu dou? surori ale Constantinei ?i cu mama lor, Elena Di?? fiind cea mai emo?ionat? dintre toate rudele campioanei.„Nu am v?zut-o de la Pa?ti ?i nici nu ?tiu când va ajunge pe la noi, dar m? bucur pentru c? a câ?tigat. Asta ?i-a dorit tot timpul. De mic? alerga, iar acum a ajuns campioan?”, afirm? Elena Di??.

La rândul s?u, Ana Di??, una dintre surorile Constantinei, declar? c? doar relu?rile de la televizor au convins-o de victoria campioanei olimpice. Aceasta se preg?te?te acum s? plece în America pentru a se întâlni cu sora sa.

„Am v?zut cursa, dar tot nu-mi vine s? cred. M? uit la relu?ri la televizor ?i mi se pare c? e a?a, ca un vis. Am stat cu b?ie?elul ei ?i am v?zut cursa ?i suntem foarte ferici?i cu to?ii. Mar?i (n.r.- ieri) vom pleca la Colorado ?i acolo ne vom întâlni cu ea pentru a ne bucura împreun?”, afirm? sora campioanei olimpice. Di?? a plecat ?i ea din China în Japonia ?i de acolo în America, asear? urmând ca familia sa s? se reuneasc? pentru prima dat? dup? ob?inerea victoriei.

G.C.

20.08.2008. 08:43


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password