BRAZI DE CRĂCIUN, CONFISCAŢI

Prevenirea ?i combaterea sustragerii ?i comercializ?rii ilegale a brazilor de Cr?ciun”, se afl? în aten?ia poli?i?tilor gorjeni.

În perioada 10-11 decembrie a.c., poli?i?tii din cadrul Sec?iei 9 Poli?ie Rural? Novaci au ac?ionat pentru prevenirea ?i combaterea faptelor ilegale în leg?tur? cu t?ierea, transportul, prelucrarea ?i comercializarea materialelor lemnoase ?i a ,,pomilor de Cr?ciun”.
Astfel, poli?i?tii au depistat 4 persoane în timp ce transportau 27 de brazi de Cr?ciun, f?r? a de?ine documente de provenien?? ?i f?r? s? fie marca?i cu sigiliu crotaliu.
Cei în cauz? au fost sanc?iona?i contraven?ional conform prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea ?i sanc?ionarea contraven?iilor silvice cu amenzi în valoare de 7.000 de lei, iar brazii au fost ridica?i în vederea confisc?rii ?i preda?i în custodie Ocolului Silvic.

Exemplu:
În data de 11.12.2011, poli?i?tii din cadrul Sec?iei 9 Poli?ie Rural? Novaci l-au depistat ?i identificat pe G.C., de 39 ani, din comuna Sl?tioara, jude?ul Vîlcea, în timp ce transporta cu o autoutilitar?, 8 pomi de Cr?ciun, f?r? documente de provenien?? ?i f?r? ca pomii s? aib? ata?at sigiliu crotaliu.
B?rbatul a fost sanc?ionat contraven?ional conform prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea ?i sanc?ionarea contraven?iilor silvice cu amend? în valoare de 2.000 de lei, iar brazii au fost ridica?i în vederea confisc?rii ?i preda?i în custodie Ocolului Silvic Polovragi.
POLI?IA ROMÂN? V? REAMINTE?TE
Comercializarea brazilor de iarn? presupune respectarea condi?iilor de legalitate.
~Astfel, locurile de comercializare sunt supuse autoriz?rii, sub sanc?iune contraven?ional?. Pentru un cump?r?tor, primul semn de ilegalitate ar putea fi prezen?a vânz?torului la col?ul str?zii, în fa?a imobilului unde locuie?te, sau în alte asemenea locuri.
~ Bradul de Cr?ciun, comercializat prin structurile abilitate silvice, are ata?at sigiliul crotaliu. Lipsa acestui element este un semn de ilegalitate, iar cump?rarea unui asemenea produs ne face oarecum p?rta?i la fapta contraven?ional? ori de natur? penal? a „comerciantului”.
~ Transportul materialelor lemnoase de orice fel, deci ?i a br?du?ilor, se poate face numai dac? exist? acte de provenien??.
~ Fapta de t?iere f?r? drept de puie?i (brazi de Cr?ciun), în func?ie de paguba produs?, calculat? în regim silvic, poate constitui fie infrac?iune, fie contraven?ie, iar f?pta?ii devin „r?uf?c?tori ai mediului” chiar în preajma Cr?ciunului.(IPJ Gorj)

12.12.2011. 12:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password