BRÂNCUŞI EVOCAT PRIN SIMPOZION LA JANDARMERIA GORJ

Ast?zi, 22 martie a.c. la sediul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj a fost organizat simpozionul ,,Genialitatea Brâncu?ian? – Vector Imagologic de ?ar?”, la care au fost invita?i ?i au participat reprezentan?i ai autorit??ilor publice locale, oameni de cultur?, reprezentan?i ai Centrului Cultural al Ministerului Administra?iei ?i Internelor, purt?torul de cuvânt al Jandarmeriei Române, jandarmii gorjeni ?i elevi de la Colegiul ,,Virgil Madgearu” Tg-Jiu.
Simpozionul a fost organizat în colaborare cu Centrul Cultural al Ministerului Administra?iei ?i Internelor reprezentat prin insp. Lidia Odad? ?i subinsp. Andrei Zaharia ?i Inspectoratul General al Jandarmeriei Române reprezentat de lt. Hulea Florin – purt?torul de cuvânt al Jandarmeriei Române.
Programul simpozionului a inclus o prezentare de sesiuni de comunic?ri sus?inute de directorul Centrului Municipal de Cultur? Ovidiu Popescu, prof. univ. dr. Ion Mocioi, directorul Palatului Copiilor prof. Pompiliu Ciolacu ?i sculptorul Liviu Russu – Pre?edintele Filialei de Sculptur? Bucure?ti.
Au mai prezentat materiale cu privire la genialitatea marelui sculptor Constantin Brâncu?i, prof. univ. dr. Vasile Liviu Andrei-prefectul jude?ului Gorj ?i col. ?ambrea Eugen – împuternicit inspector ?ef al I.J.J. Gorj.
Programul a continuat prin vizitarea Muzeului Jude?ean Gorj ,,Alexandru ?tefulescu” ?i o vizit? de informare sus?inut? de sesiuni foto la operele marelui sculptor aflate în municipiul Tg-Jiu.
Activitatea s-a finalizat prin consemnarea impresiilor invita?ilor în cartea de onoare a unit??ii.

22.03.2012. 21:17


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password