„Bombe de presă“ de tot haiul la Gorj


Ziarul Gorjului a l?sat s? treac? S?rb?torile Pascale, s? s?rb?torim prin munc? sau serb?ri câmpene?ti de 1 mai pentru a v? prezenta dou? modalit??i minore prin care cititorii consider? c? le este jignit? inteligen?a în spa?iul public.

Cu specifica?ia c? articolul acesta vine la rug?mintea celor care ne urm?resc ?i, evident, nu avem cum s? le întoarcem spatele.

Nu demult, în presa local? a ap?rut un articol care s-a numit „A restituit banii pe care i-a g?sit“. Cititorul care, efectiv ne-a luat la întreb?ri ?i pe noi, acuzându-ne c? îi consider?m u?or de manipulat, ne spunea urm?toarele: „Domnule, chiar nu v? în?eleg. V? bate?i joc de noi în ultimul hal! Chiar ne considera?i atât de pro?ti?“ Sup?rarea cet??eanului vine de la faptul c? prin titlu se d?dea de în?eles c? o persoan? a g?sit o sum? de bani pe care a înapoiat-o.
Din articolul pentru care am fost mustra?i noi era vorba despre cu totul alt? poveste învelit? în mai multe foi, iar miezul era unul simplu: NIMENI NU RESTITUISE NICIUN BAN G?SIT! Evenimentul ce era relatat privea o patrul? a Poli?iei Locale Târgu-Jiu care a observat un individ ce num?ra o sum? de bani, l-a luat la întreb?ri pe acesta, iar cet??eanul a recunoscut c? îi g?sise ?i, de aici, banii au ajuns la adev?ratul proprietar. Deci cititorul avea dreptate, nimeni nu restituise vreo sum? de bani g?sit?.

O alt? bomb? de pres? pe care, de data aceasta, ne-a semnalat-o o gospodin? este legat? de S?rb?torile Pascale. Femeia spunea c?, efectiv, noi, ziari?tii lu?m în derâdere preg?tirea mesei de Pa?te: „Am citit un articol care spune c? femeile moderne î?i cump?r? desertul de Pa?te de la firmele specializate.
Cea care scrie în ziar spune c? desertul nu cost? mai mult de 100 de lei ?i este natural.“ Femeia, fiind foarte sup?rat? a ?inut s? ne precizeze c? ?i la casele mari femeile moderne intr? în buc?t?rie pentru a supraveghea organizarea unei petreceri ?i, colac peste pup?z?, o femeie atât de modern? precum relateaz? autoarea articolului cheltuie mult mai mult de 100 de lei pentru a asigura un desert mediu la o mas? de s?rb?toare.

• Florin IORDACHE

02.05.2014. 22:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password