„Bolovanii“ din Gorj vor fi duşi la Bucureşti!

Interviu incendiar cu prefectul Claudiu Teodorescu!

Început de an ?i pentru dumneavoastr? l-am invitat la un dialog pe prefectuil de Gorj, Claudiu Teodorescu, persoan? pe care NU am cunoscut-o pân? în prezent.
Am c?utat s?-l cunoa?tem ?i noi pe prefect, s?-l cunoa?te?i ?i dumneavoastr?, pentru c? în ultima vreme tân?rul Teodorescu a devenit o persoan? tot mai public? în trend cu func?ia pe care o de?ine…

-Reporter: Bun? ziua domnule prefect, v? mul?umim c? ne-a?i primit…

-Claudiu Teodorescu: Bine a?i venit ?i la mul?i ani tuturor gorjenilor pe care îi asigur c? depunem toate eforturile pentru ca jude?ul nostru s? redevin? mai mult decât a fost a?a cum spunea Petru Rare?, dar Vadim îl plagiaz? ?i vede plagiatori închipui?i.

-Rep.: Am venit s? vorbim despre problemele Gorjului… Care este bilan?ul activit??ii dumneavoastr? de prefect?

-C.T.: Am avut multe de înv??at, a fost o experien?? benefic? carierei mele pentru c?, a?a cum am mai declarat foarte curând o s? merg s? lucrez într-un minister.

-Rep.: Dar cu Gorjul, cum r?mâne cu Gorjul?

-C.T.: La Gorj nu sunt probleme, unde vede?i dumneavoastr? probleme? Numai ziari?tii tenden?io?i, vorba primarului Cârciumaru v?d tot felul de necazuri pe la noi. Ce probleme s? fie la Gorj, devreme ce avem prim-ministru de aici, Victor-Viorel Ponta c?ruia eu i-am lipit afi?ele, eu i-am dat cas? la Baia de Fier ?i el m-a f?cut prefect!

-Rep.: Cu tot respectul, domnule prefect, anul trecut aproape 20.000 de gorjeni ?i-au pierdut locurile de munc?, iar niciun investitor serios nu d? semne certe c? ar veni la noi în jude?.

-C.T.: Ce ?omeri, domne, a murit cineva de foame la noi? Atâta vrme cât domnul Ponta este premier de la Gorj, la Gorj nu sunt probleme. În privin?a investitorilor v-am spus c? o s? facem un teren de golf ?i o s? continu?m lucr?rile la tunelul de sub munte care va lega Petro?aniul de Bumbe?ti-Jiu. Ce vre?i mai mult de atât? Cine mai are teren de golf în România? Suntem ?mecheri, nu-i a?a? Mai ?mecheri decât ?oalele de firm? pe care eu le port.

-Rep.: Domnule prefect aceste dou? investi?ii nu vor crea foarte multe locuri de munc?, nu vor aduce o cre?tere economic? semnificativ? pe plan jude?ean, dar, totu?i, v? întreb… ce o s? face?i cu bolovanii pe care o s?-i scoate?i din tunelul pe care îl sfredeli?i în munte?

-C.T.: Ei, asta da întrebare, nu e tenden?ioas?! Bolovanii din mun?ii Gorjului vor ajunge la Bucure?ti, a?a cum au ajuns ?i al?ii. Acum, de, c? o parte din roca respectiv? va ajunge piatr? cubic? în capital? ?i pe ea se vor urina maidanezii bucure?teni, asta este. De mult? vreme se întâmpl? lucrul ?sta, dar trebuie s? fim mândri c? bolovanii no?tri ajung la Bucure?ti.

-Rep.: Domnule prefect, am priceput, v? mul?umesc pentru timpul acordat.

-C.T.: Nu ai în?eles nimic, c? voi ??tia, tenden?io?ii c?uta?i numai scandalul, nu vre?i s? pricepe?i câte lucruri m?re?e facem noi pentru Gorj.

Acest dialog nu a avut ?i nu va avea niciodat? loc, îns?, Claudiu Teodorescu merit? un pamflet de a?a natur? devreme ce, în ajunul s?rb?torilor a reu?it s? umileasc? to?i gorjenii, anun?ând ca mare investi?ie pe anul 2014 în jude?ul în care este prefect un teren de golf, în vreme ce gorjenii sunt din ce în ce mai strivi?i de nevoi.

• Nu a consemnat pentru dumneavoastr? Aurel M?CE?ANU

10.01.2014. 23:06


Roxy 16.01.2014. 09:05

hera_zeita@yahoo.com 15.01.2014. 14:32

Menne 13.01.2014. 11:33

g heo 12.01.2014. 13:00

gimi 12.01.2014. 12:57

olguta 11.01.2014. 13:52

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password