Bolnavii politicii

Necunoscute sunt c?ile politicii pe malurile Jiului, mai ales când, afla?i pe patul suferin?ei, zeci de politicieni reu?esc s? î?i înving? limitele propriului corp ?i se pun în slujba poporului ?i ai celor care i-au ales. Cu toate c? boala ar trebui s? îi ?in? departe de via?a agitat? a politicii ?i de mirajul de a face bine semenilor lor, anumi?i politicieni nu rezist? tenta?iei de a merge ?i într-un picior pentru a-?i des?vâr?i munca politic? ?i menirea de conduc?tor.

Atent la tot ?i la toate, mereu gata de a s?ri în ajutorul celor de lâng? el, fie c? sunt simpli prestatori de servicii pentru minerit sau doar vajnici lideri de sindicat, pre?edintele Partidului Democrat, filiala Gorj, Ionel Man?og a sfidat pur ?i simplu tratatele de medicin? ?i a reu?it s? î?i înfrunte soarta.
Lovit de boal? cu pu?in timp înainte de a fi dat afar? de pe postul de director economic al Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia, liderul democrat a strâns din din?i ?i a f?cut un pas înapoi, chiar dac? ar fi vrut s? continue munca în slujba unei dintre cele mai importante unit??i din economia jude?ului.
Cu toate c? medicii au prevestit semnele neputin?ei, fostul director nu a renun?at decât în ultima clip? ?i nu pentru c? ar fi avut inten?ia de a da în judecat? conducerea Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia, ci pentru a demonstra c? a muncit ?i într-un picior pentru binele Gorjului. Aflat la tratamente, conform scriptelor, în clinici private sau neprivate de prin Bucure?ti, Ionel Man?og s-a sculat la lupta politic? ?i a pornit la pas prin localit??ile Gorjului. ?i nu singur, ci avându-l al?turi pe disciploul s?u într-ale politicii ?i economiei, Cosmin Popescu.

?i pe acesta din urm? boala l-a lovit ca un fulger, semn c? postul de secretar de stat la fostul Minister al Economiei ?i Comer?ului e ori blestemat, ori infectat cu vreun virus aproape mortal. Ca doi baci lovi?i de soart?, Ionel Man?og ?i Cosmin Popescu reu?esc s? î?i ia tratamentul ?i s? mai apar? pe la câte o conferin?? de pres? a partidului, sfidând recomandarea medicilor ?i fiind adev?rate miracole de sfor?are a putin?ei omene?ti.
Dac? a reu?it omul s? ajung? pe Lun?, cum s? nu poat? s? ajung? un lider de partid la o conferin?? de pres?. Nici nu se ?tie cine i-a f?cut fi?a medical? la angajare, dac? era atât de bolnav, încât a trebuit s? munceasc? bolnav. Dar iubirea fa?? de o economie prosper?, mila fa?? de anumi?i prestatori ?i contracte, au fost tot atâtea motive pentru liderul democra?ilor gorjeni s? mearg? mai departe. ?i pentru c? umerii s?i ple?uvi pot purta orice cruce, cinci dosare penale au fost ag??ate în doi ani de aceasta. Unul dintre ele vizeaz? chiar modul în care au fost eliberate certificatele medicale ?i a fost trimis în concediu medical unul dintre cei mai bolnavi lideri de partide din jude?.
?i boala de care sufer? este extrem de grav?, dac? acesteia i-a mai c?zut prad? ca secerat ?i secretarul executiv Cosmin Popescu. În ciuda vârstei fragede, durerile nu l-au l?sat pe micu? care a dat fuga la nenea medicu’.

?i pentru a se vedea c? nu este deloc o glum? ?i c? toat? treaba e extrem de serioas?, al treilea bolnav de la PD, de aceast? dat? ?i cu intern?ri la activ este pre?edintele executiv Liviu Andrei. Acesta s-a îmboln?vit ?i a plecat s? se trateze în Ungaria, chiar în clipa în care i se preg?tea decapitarea de la Inspectoratul ?colar General. R?mas? aproape în întregime f?r? conducere, filiala jude?ean? a PD nu are alt? ?ans? decât ori s? apeleze la anesteziile doctori?ei Dârnu, ori s? porneasc? la împ?r?it de adeziuni prin spitale – o redut? deja cucerit? de c?tre liberali.

Asemenea lui Roosevelt care a condus SUA în c?ruciorul cu rotile, Ionel Ma?og a reu?it s? conduc? PD fiind bolnav ?i nu de unul singur, ci al?turi de al?i doi bolnavi, putând pune bazele unui partid ce ar putea avea larg? reprezentare în România: Partidul pacien?ilor.
?i pentru c? exemplele ar putea continua, în leg?tur? cu molima de la PD, un alt membru al PD Gorj, de aceast? dat? fost, respectiv Vasile Popeang?, a c?zut la pat r?pus de virusul durerii de spate, tot într-un moment cheie. Adic? în clipa în care i se preg?tea debarcarea de la Universitatea „Constantin Brâncu?i“ unde a fost prorector.

Tr?znit de boal?, dar mai rezistent cu fizicul a fost ?i colegul lui Popeang?, fostul liberal Onisifor Olaru, care a mers într-un loc lini?tit s?-?i oblojeasc? durerile de cap.
?i pentru a demonstra c? un necaz nu vine niciodat? singur ?i c? boala apare sau se agraveaz? numai în anumite momente politice sau de natur? penal?, cel mai lung concediu medical din istoria politicii gorjene l-a avut Nicolae Mischie. Acesta a stat în concediu medical de la Universitatea „Constantin Brâncu?i“ peste un an de zile, perioad? în care a încercat s? î?i rezolve problemele penale.
Rând pe rând, când au avut diferite probleme, s-au îmboln?vit func?ionari publici, primari ?i mai ales politicieni. Un exemplu în acest sens este ?i cel al primarului Vili Pas?re, care imediat dup? ce a ie?it din arest a intrat în concediu medical.
Colonelul Liviu Dumitra?cu, ?eful Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? Gorj, s-a aflat de asemenea în concediu medical prelungit, dup? ce a avut câteva probleme penale.

Luca Marinescu

01.08.2007. 03:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password