Bolnavii din spitale au asistență stomatologică egală cu zero, iar elevii tot așa

Asisten?a stomatologic? gratuit?, prev?zut? de Constitu?ia României este egal? cu zero în Gorj. De aceasta ar trebui s? beneficieze to?i tinerii pân? la terminarea studiilor pacien?ii interna?i pe o perioad? mai lung? în unit??i spitalice?ti. Elevii din Gorj (peste 60.000) au la dispozi?ie un singur cabinet stomatologic, el func?ionând la Colegiul Na?ional „Tudor Vladimirescu“ din Târgu-Jiu. Medicii stomatologi n-au mai vrut s? încheie contracte cadru cu Casa de S?n?tate înc? din 2013, pentru c? sumele oferite erau foarte mici, iar banii nici nu ajungeau la timp, cu toate c? legea spune clar c? un asigurat are dreptul la tratament stomatologic. Spitalul de Urgen?? Târgu-Jiu are contract cu un medic stomatolog, care presteaz? opt ore, iar eventualele urgen?e pe timp de noapte sunt l?sate în plata Domnului. Nici pacien?ii interna?i prin spitale nu au unde s? î?i trateze problemele cu dantura, de?i, iar??i, legea este grav înc?lcat?, iar un bolnav ar putea oricând cere daune în instan?? din cauza lipsei acestor servicii. Unitatea medical? ar fi obligat?, cu siguran??, s? pl?teasc?.
La Penitenciarul din Târgu-Jiu lucrurile stau mai bine. Institu?ia ofer? posibilitatea persoanelor private de libertate s? rezolve necazurile cu dantura având contract cu un medic de specialitate. Acesta ofer? interven?ii gratuite urgen?elor, iar cei ce solicit? servicii stomatologice mai complexe trebuie s?-?i pl?teasc? lucrarea cu bani de acas? sau cu banii pe care îi câ?tig? prestând activit??i în penitenciar. Sunt scutite de plata unor lucr?ri stomatologice ample de?inu?ii care î?i pierd din?ii în timpul execut?rii pedepsei din cauza condi?iilor de deten?ie.
• Mihaela C?R??EL

21.03.2014. 22:54


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password