BNP Consult „atacă”, acum, CE Rovinari

Complexul Energetic Rovinari este dat în judecat? de firma BNP Consult din Craiova care dore?te suma de 1047 de miliarde lei vechi sau ac?iuni conform acestei fabuloase sume. De?i ini?ial suma datorat? era 821 de miliarde de lei vechi, BNP Consult Craiova a cerut actualizarea valorii cu coeficientului de infla?ie. Astfel de la 821 de miliarde de lei vechi s-a ajuns la suma de 1047 miliarde lei vechi.

Dup? procesul de la Galati, când ICM-ului i s-a respins recursul privind decizia de faliment, la 3 zile dup? procesul de la Galati, la CE Rovinari a ajuns o notificare de la BNP, o adres? prin care se ar?ta c? CE Rovinari a confirmat în data de 21mai 2007, debitul de 821 de miliarde de lei vechi. rovinari-termo3În data de 21 05 2007, directorul general Dondera a trimis o adres?, la BNP în care a recunoscut aceast? sum?, deci a confirmat BNP-ului c? la data de 31 03 2007 soldul creditor este de 821. Dar în data de 21 05, când a fost trimis? aceast? adres? de Dondera, director general era deja lauren?iu Ciurel. Deci în 21 05 2007, în aceia?i zi Dondera, de?i nu mai era director, a venit la serviciu ?i a semnat acel act. Dac? nu semna ?i mai treceau 3 s?pt?mâni, conform spuselor unor juri?ti, suma se putea prescrie, pentru c? exista un text de lege care spunea c? datoriile sau crean?ele persoanelor juridice se prescriu în 3 ani de zile, de la data scaden?ei, iar data scaden?ei în cazul nostru, era data semn?rii protocolului în care datoria fusese ini?ial recunoscut?, adic? care 16 iunie. Dac? se trecea de 16 iunie, datoria se putea prescrie.

Dondera a semnat acest document în ziua în care Ciurel a fost numit director, evident f?r? s? mai aib? vreo calitate astfel BNP a profitat de aceast? ocazie.A?a s-a ajuns ca firma din Craiova s? cear? obligarea CE Rovinari la suma de 1047 de miliarde de lei vechi sau ac?iuni de aceast? valoare. Având în vedere c? patrimoniul Complexului este în momentul de fa?? de 1600 de miliarde de lei vechi, BNP ar avea f?r? probleme aproape 60% din ac?iuni.

Astfel, în baza acestei adrese semnate de Dondera, statul pierde Complexul Energetic Rovinari. De?i presa a relatat la vremea respectiv? falsurile comise, nimeni nu s-a sesizat În 28 ianuarie 2008, Complexul Energetic Rovinari este chemat în judecat? de c?tre BNP Consult pentru ca, prin sentin?a ce se va pronun?a, instan?a s? dispun? plata a 1047 de miliarde de lei vechi sau emiterea de ac?iuni ?i înregistrarea BNP ca ac?ionar al Complexului Rovinari.

Luca Marinescu

08.01.2008. 23:09


mineru 10.01.2008. 18:11

Felix 10.01.2008. 12:08

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password