BIROUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE TRANSPORTURI GORJ

În ziua de 18 ianuarie 2010, poli?i?tii din cadrul Biroul Jude?ean de Poli?ie Transporturi Gorj au organizat o serie de ac?iuni preventive prin care s-a urm?rit îmbun?t??irea climatului de siguran?? ?i securitate pe c?ile ?i mijloacele de transport feroviar.
Pe parcursul ac?iunilor, cei 27 de poli?i?ti TF, sprijini?i de poli?i?ti comunitari ?i personal CFR au ac?ionat în 6 sta?ii CFR ?i au patrulat 8 trenuri.
Poli?i?tii TF au constatat 5 infrac?iuni, din care 2 infrac?iuni de furt calificat, una de t?inuire, o infrac?iune de cer?etorie ?i o infrac?iune de port f?r? drept al cu?itului. De asemenea, doi cet??eni au fost sanc?iona?i cu amenzi în cuantum de 400 lei pentru tulburarea ordinii ?i lini?tii publice, conform Legii nr. 61/1991, republicat?, iar al?i 16 c?l?tori au fost depista?i circulând fraudulos, de la ace?tia fiind încasate taxe în cuantum de 62 lei.

Exemple:

– Pe trenul de persoane 2022, ce circul? pe rela?ia Petro?ani – Craiova, a fost depistat un minor de 17 ani, din Dej, jude?ul Cluj, care apela la mila c?l?torilor, prezentându-le acestora pentru a ob?ine bani, un raport medical falsificat, în care era men?ionat un copil care ar fi suferit de leucemie.
În acest caz, pe numele minorului au fost întocmit acte premerg?toare pentru comiterea infrac?iunii de cer?etorie.

– În sta?ia C.F. Tg-Jiu, a fost depistat B.M, de 42 ani, din Tg-Jiu, jude?ul Gorj, care purta asupra sa un cu?it. Poli?i?tii TF i-au ridicat cu?itul ?i au întocmit pe numele suspectului dosar penal sub aspectul comiterii infrac?iunii de port f?r? drept de arm? alb?, fapt? prev?zut? de art. 1 ind. 1, pct. 1 din Legea nr. 61/1991, republicat?.

– Tot în data de 18 ianuarie a.c., continuând investiga?iile în cazul unui furt de telefon mobil comis la data de 14.01.2011, pe trenul de persoane 2856, poli?i?tii TF au stabilit c? suspect de sustragerea telefonului este un tân?r, B.V.F., de 18 ani, din comuna Dr?gu?e?ti, jude?ul Gorj.
Poli?i?tii TF au recuperat telefonul mobil de la un minor de 16 ani din, Rovinari, acesta primindu-l de la suspect, în schimbul unei c??ti bluetooth, de?i acesta cuno?tea c? provine din furt.
Telefonul mobil a fost restituit p?r?ii v?t?mate. Suspectul de 18 ani este cercetat pentru comiterea infrac?iunii de furt calificat, iar minorul, pentru infrac?iunea de t?inuire.

19.01.2011. 21:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password