Batjocora din sistemul medical gorjean capătă proporții, deși controalele curg


Institu?iile medicale ?i unit??ile spitalice?ti sunt tot mai des implicate în anchete ?i scandaluri. Nu se termin? bine o b?l?c?real? mediatic? c? ?i începe alta, bolnavii spun Doamne ajut? sperând c? se va mai schimba ceva în bine, dar, în urma circului, r?mân tot cu degetul în gur? ?i condi?ii de spitalizare inumane. Austeritatea înseamn? austeritate, mizeria este mizerie, dar nimeni din Ministerul S?n?t??ii, din conducerea jude?ului sau a spitalelor nu s-a hot?rât s? fac? o delimitare concret material? a celor dou? termene.
• A venit St?nculete ?i o d?m în dragoste cu Tetraedru?
Pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj, Ion C?linoiu, a tot tunat ?i fulgerat împotriva managementului privat al firmei Tetraedru. Chiar dac? Nicoleta Manu, fostul manager, a fost schimbat? din func?ie, C?linoiu declara foarte nervos c? nici nu mai vrea s? aud? de firma Tetraedru, iar aceasta s?-?i fac? bagajele ?i s? plece de la Spitalul Jude?ean Târgu-Jiu. Firma mai sus amintit? ?i-a v?zut îns? de treab?, a numit al?i manageri ?i tot scandalul pare s? fi fost trecut cu vederea „a?a dintr-o dat?“. Directorul medical al unit??ii spitalice?ti, dr. C?liman, a fost schimbat? din func?ie, în locul dumneaei a fost numit dr. Vasile St?nculete ?i apele nu mai sunt tulburi. S? se fi limpezit doar pentru c? St?nculete a fost managerul spitalului agreat de C?linoiu ?i PSD?
• Controale ?i sanc?iuni, dar tot bolnavul pl?te?te!
Casa Jude?ean? de Asigur?ri de S?n?tate Gorj a efectuat în luna februarie aproape 20 de controale la diverse unit??i spitalice?ti ?i la prestatori de servicii medicale. Cum era de a?teptat s-a l?sat ?i cu amenzi pentru c? neregulile pot fi v?zute cu ochiul liber, nu trebuie s? le cau?i prea mult. Valoarea tuturor sanc?iunilor aplicate de Cas? este de aproximativ 33.000 de lei, bani pe care spitalele o s? trebuiasc? s?-i întoarc? c?tre CJAS. Din toat? afacerea nu pierde decât bolnavul. Din moment ce spitalele nu au bani s? înlocuiasc? un robinet la grupul sanitar, amenzile o s? fie pl?tite tot din bugetele derizorii ale unit??ilor medicale ?i, astfel, valoarea actului medical scade ?i din punct de vedere material.
• T?taru mai ?mecher la Dobri?a decât ditamai Spitalul Jude?ean
Managerul „Sanatoriului“ Dobri?a, a?a cum este cunoscut? unitatea medical? din comuna Runcu, Tiberiu T?taru, a fost reconfirmat în func?ie zilele trecute. Acesta a ob?inut la examen nota 9,93 ?i vrea s? transforme vestitul Titanic într-un spital regional. Mai mult decât atât a început demersurile pentru acreditarea unit??ii, de?i aceasta presupune multe eforturi. În tot acest timp, în Spitalul Jude?ean Târgu-Jiu nimeni nu mi?c? un pai pentru ob?inerea acredit?rii care musai trebuie s? existe pân? la finele anului 2015, pentru ca un spital s? mai poat? avea contracte cu vestitele Case de Asigur?ri de S?n?tate. Acreditarea unei unit??i spitalice?ti nu este o joac? de copii ?i nu const? în montarea unei chiuvete sau zugr?virii unui salon. Este obligatorie realizarea unor circuite medicale stricte. De exemplu, la Spitalul Jude?ean Târgu-Jiu, sec?ia neurologie sau altele trebuie s? func?ioneze în acela?i corp de cl?dire cu Unitatea de Primiri Urgen?e… Vine omul cu o lovitur? la cap, la Urgen?e ?i trebuie neap?rat s? fie consultat de un medic neurolog, dar pentru asta, la Târgu-Jiu, pacientul trebuie trambalat jum?tate de ora?.
• Mihai APOSTOL

21.03.2014. 22:57


olguta 23.03.2014. 15:10

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password