Băsescu, despre atacarea Libiei: Când NATO va lua o decizie, România va fi acolo

Pre?edintele Traian B?sescu a vorbit, la postul public de televiziune, despre pozi?ia României fa?? de conflictul libian. “România nu are de ce s? se pronun?e în momentul de fa??”, spune ?eful statului, ad?ugând c? România este membru NATO ?i c? nu are for?a militar? s? ac?ioneze independent. “Cand NATO va lua o decizie, Romania va fi acolo”, a mai spus seful statului.
“Suntem ca un tr?g?tor care are o arm? în mân? ?i îi tremur? degetul pe tr?gaci. România nu are de ce s? se pronun?e în momentul de fa??. România a spus c? este solidar? ?i respect? f?r? niciun fel de comentariu Rezolu?ia 1973 din 17 martie care prevede realizarea zonei de interdic?ie aerian? în Libia, în vederea protej?rii civililor. Consider c? un ?ef de stat care trage în propriul popor nu mai are niciun fel de legitimitate”, spune Traian B?sescu.
“În aceast? noapte ar trebui s? se finalizeze planul de opera?ie, cu acordul tuturor statelor, care a generat ?i for?a necesar? implement?rii rezolu?iei. Va urma alt proces – directiva de opera?ii. Ajungerea aici e o decizie politic? care poate fi finalizat? în 48 sau 72 de ore. România r?mâne în interiorul acestui club. Când NATO va lua o decizie, România va fi acolo.”
“Nu cred c? e nevoie o reac?ie atâta timp cât nu e luat? o decizie. Acum ?tim c? planul de opera?ii va viza doar prima etap?. Nu ?tim care vor fi etapele 2 sau 3. România are posibilit??i în ceea ce prive?te sprijinul umanitar. În momentul de fa??, se define?te planul de opera?ii etapa 1.”
“Nu pot lua decizii singur. E atributul CSAT s? decid? implicarea României în func?ie de ceea ce ni se va solicita. Nu exist? implica?ii în prima faz?.”
“În momentul de fa??, NATO nu a aprobat nici m?car planul de opera?ii. Sunt discu?ii serioase, legate de eficientizarea opera?iunii, cum s? fie suport pentru na?iunile care s-au angajat sau s? preia comanda. ?i dac? am fi vrut, nu aveam cu ce s? particip?m la aceast? faz? a opera?iunilor pentru c? avioanele noastre nu fac fa??. Participarea la astfel de opera?iuni supline?te 6 luni-1 an de diploma?ie.”
Pre?edintele Traian B?sescu a fost primul ?ef de stat din ultimii 20 de ani care l-a vizitat pe liderul libian Muammar Gaddafi. Se întâmpla în noiembrie 2006.
În noiembrie 2006, pre?edintele Traian B?sescu l-a vizitat pe Muammar Gaddafi cu scopul de a discuta situa?ia datoriilor pe care Libia le-ar mai avea de achitat României, deblocarea proiectelor de infrastructur? pe care ?ara noastr? le-a abandonat ?i recâ?tigarea pie?elor pentru anumite m?rfuri.
B?sescu a fost anun?at atunci de Gaddafi c? Libia dore?te reluarea rela?iilor cu Romania, iar ?eful statului român i-a adresat atunci omologului sau libian invita?ia de a efectua o vizita oficial? la Bucuresti, care ar fi fost prima de la c?derea lui Ceausescu.
Dup? 4 ani, în octombrie 2010, ministrul de Externe, Teodor Baconschi, a avut o întrevedere cu liderul libian Muammar Gaddafi c?ruia i-a transmis, din nou, dorin?a p?r?ii române ca dialogul politic la nivel înalt s? continue printr-o vizit? la Bucure?ti. Întrevederea celor doi oficiali a avut loc în cadrul celui de-al treilea summit Uniunea European? – Africa, organizat la Tripoli.
În ciuda celor dou? invita?ii f?cute de ?eful statului ?i ministrul de Externe, Gaddafi nu a efecutat nicio vizit? în România.(realitatea.net)

20.03.2011. 21:32


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password