Banţa vrea poligon pentru şoferi


Prefectul jude?ului, Victor Ban?a, a anun?at ieri c? face demersurile necesare pentru reintroducerea probei de îndemânare în poligon pentru absolven?ii ?colilor de ?oferi.

Acesta a declarat c? exist? deja un suport legal pentru impunerea acestei probe dar c?, momentan, nu exist? un spa?iu în care s? func?ioneze acest poligon. Spa?iul vizat ar fi îns? la Turcine?ti ori la Prejba, iar acesta ar putea apar?ine fie autorit??ilor locale, fie ?colilor de ?oferi.

Dac? terenul va fi pus la dispozi?ia viitorilor conduc?tori auto de municipalitate, autorit??ile nu vor fi în pierdere, pentru sus?inerea probei fiecare absolvent urmând s? achite o tax?, bani ce ar revenii autorit??ilor locale. Ban?a a declarat c? ar fi de preferat poligonul în locul conducerii pe timp de noapte iar astfel num?rul accidentelor ar sc?dea.

,,Avem deja 40 000 de autovehicule înregistrate, asta în compara?ie cu popula?ia care este în ora? de aproape 100 000 de locuitori. Dac? se va introduce aceast? prob? va sc?dea ?i num?rul celor care î?i parcheaz? ma?inile ca ?i cum ar fi c?zute din avion, ar sc?dea ?i num?rul accidentelor dar ?i a tampon?rilor”, a declarat prefectul.

Victor Ban?a crede c? proba de poligon ar putea fi introdus? chiar într-o lun? de zile, asta dac? autorit??ile locale vor percuta la aceast? ini?iativ?. Prefectul are carnet de conducere din 1983 iar înainte de a intra în posesia acestui document a sus?inut ?i proba de îndemânare în poligon. (A.S.)

24.02.2009. 22:59


lucian 04.03.2009. 11:46

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password