Banţa e preocupat de multitudinea de unde


Prefectul Victor Ban?a a solicitat reprezentantului local al Autorit??ii Na?ionale pentru Comunica?ii verificarea, din punct de vedere legal ?i tehnic, a operatorilor de voce ?i date existen?i în trei loca?ii din Gorj.

Acesta a avut în vedere faptul c? pe Hotel Gorj din Târgu-Jiu, pe vârful Cerbu ?i pe vârful Piscul Tâlvei exist? o aglomera?ie de echipamente specifice de comunica?ii, apar?inând operatorilor GSM, societ??ilor de taximetrie, posturilor radio ?i televiziune local?, care pot provoca urm?ri nefaste asupra bunei func?ion?ri a echipamentelor apar?inând unor institu?ii publice.

Prefectul crede c? aparatura Oficiului pentru Telecomunica?ii Speciale Gorj, Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen??, Inspectoratului de Poli?ie al jude?ului Gorj, Inspectoratului Jude?ean de Jandarmi Gorj, dar ?i chiar popula?ia din imediata vecin?tate ar putea fi afectate de multitudinea de unde.

Victor Ban?a a solicitat astfel, verificarea din punct de vedere tehnic ?i legal a puterii în emisie în banda alocat? fiec?rui emi??tor, distan?a între antene, modul de amplasare ?i conformitatea cu proiectul stabilit ini?ial.

(A.S.)

16.01.2009. 21:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password