Bani mai mulţi pentru demnitari

Guvernul a decis majorarea în dou? tran?e a indemniza?iilor lunare pentru cei care ocup? func?ii publice. Ace?tia vor primi cu 4,5% mai mult din aprilie, urmând ca în octombrie salariile s? se majoreze cu înc? 6%.

baniAsta în condi?iile în care tot mai multe categorii prefesionale sunt nemul?umite de cre?terile salariale anun?ate. Astfel, Pre?edintele Traian B?sescu va beneficia de cea mai mare cre?tere salarial?. Salariul ?efului statului va ajunge astfel la un venit lunar de peste 9.000 de lei, iar în luna octombrie salariul ?efului statului va dep??i 9.500 de lei.

?i premierul T?riceanu se va bucura de bani mai mul?i. El va câ?tiga circa 8.000 de lei dup? prima m?rire de salariu ?i va ajunge la 8.800 de lei în luna octombrie.

Pre?edin?ii celor dou? camere ale parlamentului, Nicolae V?c?roiu ?i Bogdan Olteanu, vor beneficia de aceea?i majorare salarial? ca ?eful guvernului. Senatorii ?i deputa?ii vor câ?tiga aproape 7.000 de lei în urma acestor major?ri salariale.

Mini?trii guvernului T?riceanu vor câ?tiga ceva mai mult decât parlamentarii. Ace?tia vor avea un salariu de aproape 7.600 de lei, la fel ca primarul general al Capitalei sau ca pre?edintele CNA.

Nu au fost uita?i nici pre?edin?ii de Consilii Jude?ene care vor fi remunera?i cu aproximativ 6.000 de lei din octombrie. Guvernul a mai decis ca personalul contractual din sectorul bugetar s? poat? beneficia ?i de o majorare salarial? în func?ie de performan?ele profesionale individuale.

A.C.

05.02.2008. 23:42


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password