Averea declarată a senatorul Ruşeţ

Conform ultimei declara?ii de avere, din 1 iunie 2009, veniturile senatorului Ion Ru?e?, în ultimul an fiscal, încheiat, sunt de 354.997 de lei, venituri cu mult mai mari fa?? de cele din declara?ia de avere din data de 15 decembrie 2008 care sunt de 133.450 lei.
Senatorul Ru?e?, ca ca pre?edinte al USME JIL? Turceni, a încasat în ultimul an fiscal suma de 268.201 lei iar ca senator în Parlamentul României, suma de 2.237 lei.
Func?ia de pre?edinte la Asocia?iei Sport Club Minerul Jil? M?t?sari i-a adus acestuai suma de 8.427 lei.

Ca reprezentant în AGA la SC SINDJILT SRL, senatorul a primit în ultimul an fiscal suma de 24.642 lei, iar ca membru în CA la SC UEF MOTRU, a primit suma 5.629 lei.
Ion Ru?et a fost reprezentant AGA ?i la SC TURISM SINDMIN SRL de unde a primit 2.908 lei dar ?i de la CJAS Gorj, unde a fost membru în CA a primit 1.812 lei.

Ca prim vicepresedinte la Federatia Nationala “Mine Energie” , Ru?et a primit 1.300 lei iar ca membru în Consiliul Economic ?i Social, acesta mai primeste 5.187 lei.
So?ia senatorului, salariat? în cadul Complexului Energetic Turceni, a câ?tigat în ultimul an fiscal suma de 30.664 lei.

Senatorul a realizat venituri ?i din jocurile de noroc, suma din declara?ia de avere fiind de 2.900 lei
Senatorul Ion Ru?et de?ine dou? autoturisme, o Skoda Octavia, cump?rat? în 2007 ?i o Skoda Fabia, din 2008.

Ion Ru?e? de?ine un cont în euro la BCR de 5353, la ING ASIGURARE un cont de 11793 lei, la ING PENSIE un conr de 6568 lei ?i la GRAVE ROMANIA un cont de 2036 lei.
Senatorul a împrumutat dou? personae, una cu 10.000 de lei ?i pe cea de-a doua cu 8000 de euro.

20.07.2009. 00:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password