Avem reţete la liber deocamdată

 Farmaciile din Gorj vor onora orice re?et? gratuit? sau compensat? ?i în perioada s?rb?torilor de iarn? f?r? nicio problem?. ?eful Casei Jude?ene a Asigur?rilor de S?n?tate, Gheorghe Cocin?, afirm? c? problema onor?rii re?etelor este una rezolvat? la nivel de jude? înc? de la începutul toamnei. Acesta declar? c? desfiin?area plafoanelor alocate farmaciilor a dus imediat la eliminarea cozilor ?i a graficelor cu unit??ile care puteau s? preia re?etele respective.

Onorarea re?etelor gratuite ?i compensate a fost în ultimele ierni una dintre marile probleme cu care asigura?ii aveau de-a face, farmaci?tii invocând tot timpul fondurile mici pe care le aveau la dispozi?ie. Gheorghe Cocin? sus?ine c? situa?ia actual? se va men?ine cel pu?in pân? la sfâr?itul anului, din 2009 totul depinzând de noul buget ce va fi adoptat de viitorul Guvern ?i de noul Parlament. G.C

17.12.2008. 05:06


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password